Thành thạo các ngày trong tuần chỉ trong 5 phút [Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề #4]

Học thêm từ vựng chủ đề khác có hình ảnh minh họa kèm phát âm chuẩn tại đây: http://elight.edu.vn/khoa-tu-vung-toan-dien/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=thanh-thao-cac-ngay-trong-tuan-chi-trong-5-phut • Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/ 1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id