Ngày 27/05/2023
27-05 14:00
Taipei Xiongzan (nữ)
1-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
27-05 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
0-0
Hualien (nữ)
27-05 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-0
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 15/10/2022
15-10 18:00
Taipei Xiongzan (nữ)
1-1
Taichung Blue Whale (nữ)
15-10 15:00
Hualien (nữ)
4-1
Inter Taoyuan FC (nữ)
15-10 14:00
Hang Yuan FC (nữ)
2-3
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 10/04/2021
10-04 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
0-0
Hualien (nữ)
10-04 14:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-5
Taipei Xiongzan (nữ)
10-04 14:00
Hang Yuan FC (nữ)
1-2
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 20/11/2021
20-11 15:00
Hualien (nữ)
2-0
Taipei Xiongzan (nữ)
20-11 13:30
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-5
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
20-11 14:00
Taichung Blue Whale (nữ)
3-1
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 04/12/2021
04-12 15:00
Hualien (nữ)
3-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
04-12 17:00
Hang Yuan FC (nữ)
2-1
Taipei Xiongzan (nữ)
04-12 14:00
Taichung Blue Whale (nữ)
1-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 20/05/2023
20-05 15:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-1
Taichung Blue Whale (nữ)
20-05 15:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-2
Hang Yuan FC (nữ)
20-05 15:00
Hualien (nữ)
0-1
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 18/12/2021
18-12 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-2
Taichung Blue Whale (nữ)
18-12 15:00
Taipei Xiongzan (nữ)
0-2
Hualien (nữ)
18-12 13:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 11/12/2021
11-12 15:00
Hualien (nữ)
0-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
11-12 13:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-0
Hang Yuan FC (nữ)
11-12 14:00
Taipei Xiongzan (nữ)
2-0
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 29/04/2023
29-04 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
0-1
Hang Yuan FC (nữ)
29-04 12:00
Hualien (nữ)
1-3
Inter Taoyuan FC (nữ)
29-04 15:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-1
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 23/11/2021
23-11 09:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-1
Taipei Xiongzan (nữ)
23-11 13:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-4
Taichung Blue Whale (nữ)
23-11 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-0
Hualien (nữ)
Ngày 17/04/2021
17-04 15:30
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-2
Taichung Blue Whale (nữ)
17-04 14:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-4
Hualien (nữ)
17-04 14:00
Taipei Xiongzan (nữ)
0-0
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 01/05/2021
01-05 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
4-0
Taipei Xiongzan (nữ)
01-05 15:30
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-4
Hualien (nữ)
01-05 14:00
Hang Yuan FC (nữ)
5-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 27/11/2021
27-11 13:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-1
Taipei Xiongzan (nữ)
27-11 16:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
3-0
Hang Yuan FC (nữ)
27-11 16:30
Hualien (nữ)
1-0
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 25/12/2021
25-12 15:00
Hualien (nữ)
0-1
Hang Yuan FC (nữ)
25-12 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
4-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
25-12 09:00
Taipei Xiongzan (nữ)
0-2
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 16/05/2020
16-05 15:30
Inter Taoyuan FC (nữ)
2-5
Taichung Blue Whale (nữ)
16-05 12:00
Hualien (nữ)
5-0
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
16-05 09:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-2
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 13/06/2020
13-06 09:00
Hualien (nữ)
6-1
Hang Yuan FC (nữ)
13-06 15:30
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-2
Inter Taoyuan FC (nữ)
13-06 13:00
Taipei Xiongzan (nữ)
1-2
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 30/04/2022
30-04 14:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
6-1
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 01/10/2022
01-10 15:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-5
Hang Yuan FC (nữ)
01-10 15:00
Hualien (nữ)
2-1
Taipei Xiongzan (nữ)
01-10 14:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-2
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 06/05/2023
06-05 15:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
2-1
Taichung Blue Whale (nữ)
06-05 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
1-1
Taipei Xiongzan (nữ)
06-05 15:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-0
Hualien (nữ)
Ngày 22/10/2022
22-10 15:00
Hualien (nữ)
1-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
22-10 14:00
Taichung Blue Whale (nữ)
3-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
22-10 18:00
Taipei Xiongzan (nữ)
1-2
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 30/08/2022
30-08 16:00
Hang Yuan FC (nữ)
6-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 05/07/2022
05-07 16:00
Taichung Blue Whale (nữ)
8-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 11/04/2020
11-04 09:00
Taichung Blue Whale (nữ)
5-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
11-04 15:00
Taipei Xiongzan (nữ)
2-2
Hualien (nữ)
11-04 12:00
Hang Yuan FC (nữ)
1-1
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 07/05/2022
07-05 17:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
2-1
Hang Yuan FC (nữ)
07-05 14:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-4
Hualien (nữ)
07-05 14:00
Taichung Blue Whale (nữ)
2-2
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 11/06/2022
11-06 17:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
3-1
Taipei Xiongzan (nữ)
11-06 15:00
Hualien (nữ)
1-0
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 25/06/2022
25-06 15:00
Hualien (nữ)
1-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
25-06 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-0
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 16/04/2022
16-04 17:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-4
Taichung Blue Whale (nữ)
16-04 17:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-2
Taipei Xiongzan (nữ)
16-04 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
1-2
Hualien (nữ)
Ngày 13/05/2023
13-05 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
1-1
Taipei Xiongzan (nữ)
13-05 15:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
13-05 15:00
Hualien (nữ)
0-2
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 03/09/2022
03-09 14:00
Taichung Blue Whale (nữ)
0-0
Hualien (nữ)
Ngày 22/04/2023
22-04 15:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
2-1
Hang Yuan FC (nữ)
22-04 15:00
Hualien (nữ)
0-1
Taichung Blue Whale (nữ)
22-04 15:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
2-0
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 28/09/2022
28-09 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
3-1
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 21/05/2022
21-05 17:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-1
Hualien (nữ)
21-05 15:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-6
Taichung Blue Whale (nữ)
21-05 15:00
Taipei Xiongzan (nữ)
1-1
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 29/10/2022
29-10 14:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-2
Taipei Xiongzan (nữ)
29-10 15:00
Hualien (nữ)
2-1
Hang Yuan FC (nữ)
29-10 14:00
Taichung Blue Whale (nữ)
4-4
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 23/04/2022
23-04 14:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-7
Hang Yuan FC (nữ)
23-04 14:00
Taichung Blue Whale (nữ)
1-2
Hualien (nữ)
23-04 09:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-1
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 22/08/2020
22-08 13:00
Taipei Xiongzan (nữ)
2-5
Hualien (nữ)
22-08 09:00
Hang Yuan FC (nữ)
2-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
22-08 15:30
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-2
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 19/09/2020
19-09 15:30
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-0
Taipei Xiongzan (nữ)
19-09 13:00
Hualien (nữ)
3-3
Inter Taoyuan FC (nữ)
19-09 09:00
Taichung Blue Whale (nữ)
6-2
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 29/08/2020
29-08 15:30
Hang Yuan FC (nữ)
0-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
29-08 13:00
Taichung Blue Whale (nữ)
2-1
Taipei Xiongzan (nữ)
29-08 09:00
Hualien (nữ)
3-0
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 25/04/2020
25-04 15:00
Taichung Blue Whale (nữ)
0-1
Taipei Xiongzan (nữ)
25-04 12:00
Hualien (nữ)
2-1
Hang Yuan FC (nữ)
25-04 09:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-1
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 27/06/2020
27-06 15:30
Taipei Xiongzan (nữ)
3-7
Hualien (nữ)
27-06 13:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-2
Inter Taoyuan FC (nữ)
27-06 09:00
Taichung Blue Whale (nữ)
6-0
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 23/05/2020
23-05 15:30
Hualien (nữ)
2-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
23-05 13:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-5
Taichung Blue Whale (nữ)
23-05 09:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-2
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 05/09/2020
05-09 15:30
Inter Taoyuan FC (nữ)
1-5
Taipei Xiongzan (nữ)
05-09 13:00
Taichung Blue Whale (nữ)
4-2
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
05-09 09:00
Hualien (nữ)
4-0
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 11/07/2020
11-07 15:30
Hualien (nữ)
5-2
Taichung Blue Whale (nữ)
11-07 13:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-0
Hang Yuan FC (nữ)
11-07 09:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-0
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 18/06/2022
18-06 17:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
4-1
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 05/11/2022
05-11 14:00
Hualien (nữ)
3-2
Inter Taoyuan FC (nữ)
05-11 15:00
Taipei Xiongzan (nữ)
0-0
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 30/05/2020
30-05 15:30
Taichung Blue Whale (nữ)
3-1
Inter Taoyuan FC (nữ)
30-05 13:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-0
Hualien (nữ)
30-05 09:00
Hang Yuan FC (nữ)
0-1
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 20/08/2022
20-08 15:00
Taipei Xiongzan (nữ)
0-1
Hualien (nữ)
Ngày 24/09/2022
24-09 18:00
Taipei Xiongzan (nữ)
0-0
Hualien (nữ)
24-09 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
2-0
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 12/09/2020
12-09 15:30
Hang Yuan FC (nữ)
2-1
Taipei Xiongzan (nữ)
12-09 13:15
Taichung Blue Whale (nữ)
1-2
Hualien (nữ)
12-09 09:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
3-1
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
Ngày 17/09/2022
17-09 17:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
5-0
Inter Taoyuan FC (nữ)
Ngày 28/05/2022
28-05 15:00
Hualien (nữ)
0-0
Hang Yuan FC (nữ)
28-05 18:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-3
Taipei Xiongzan (nữ)
Ngày 02/07/2022
02-07 18:00
Taipei Xiongzan (nữ)
2-2
Taichung Blue Whale (nữ)
02-07 17:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-2
Hang Yuan FC (nữ)
Ngày 09/09/2022
09-09 15:00
Hang Yuan FC (nữ)
1-3
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 02/05/2020
02-05 15:00
Hualien (nữ)
2-1
Inter Taoyuan FC (nữ)
02-05 12:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
0-2
Taipei Xiongzan (nữ)
02-05 09:00
Hang Yuan FC (nữ)
1-3
Taichung Blue Whale (nữ)
Ngày 09/05/2020
09-05 15:00
Kaohsiung Sunny Bank (nữ)
1-2
Hang Yuan FC (nữ)
09-05 12:00
Taichung Blue Whale (nữ)
2-3
Hualien (nữ)
09-05 09:00
Inter Taoyuan FC (nữ)
0-2
Taipei Xiongzan (nữ)
Kết quả Đài Loan nữ tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Đài Loan nữ màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Đài Loan nữ theo thời gian thực ngay tại nhandinhbongda24h.com