Ngày 19/05/2023
19-05 21:30
Krka
2-2
NK Aluminij
19-05 21:30
Krsko Posavlje
0-2
NK Rogaska
19-05 22:30
Roltek Dob
2-3
Triglav Gorenjska
19-05 21:50
NK Primorje
1-1
NK Brinje Grosuplje
Ngày 30/08/2023
30-08 22:00
NK Fuzinar
0-4
NK Brinje Grosuplje
30-08 22:00
Triglav Gorenjska
6-1
Dravinja
30-08 22:59
ND Gorica
3-2
NK Bilje
30-08 22:00
MNK FC Ljubljana
0-2
NK Rudar Velenje
Ngày 05/03/2023
05-03 21:00
Krsko Posavlje
1-2
Triglav Gorenjska
Ngày 11/03/2023
11-03 21:15
NK Nafta
0-1
NK Rogaska
11-03 21:00
Jadran Dekani
0-1
NK Bilje
11-03 21:00
NK Brinje Grosuplje
0-2
NK Aluminij
11-03 00:00
Triglav Gorenjska
0-2
MNK FC Ljubljana
11-03 21:00
NK Rudar Velenje
2-1
Roltek Dob
Ngày 13/08/2023
13-08 22:30
ND Gorica
3-4
NK Nafta
13-08 22:30
MNK FC Ljubljana
1-0
Jadran Dekani
13-08 22:30
NK Fuzinar
4-2
NK Rudar Velenje
13-08 22:30
NK Primorje
3-1
NK Bilje
Ngày 25/03/2023
25-03 00:00
Triglav Gorenjska
0-4
NK Aluminij
25-03 21:00
NK Rudar Velenje
0-0
NK Bilje
25-03 21:00
Bistrica
4-0
MNK FC Ljubljana
25-03 00:00
NK Nafta
0-2
NK Brinje Grosuplje
25-03 21:00
ND Beltinci
2-1
Krsko Posavlje
Ngày 19/08/2023
19-08 01:00
NK Rudar Velenje
0-1
NK Primorje
19-08 22:30
NK Nafta
2-0
NK Fuzinar
19-08 22:30
Jadran Dekani
0-0
ND Gorica
19-08 22:30
NK Brinje Grosuplje
2-1
ND Beltinci
19-08 22:30
Tolmin
0-4
Triglav Gorenjska
Ngày 01/04/2023
01-04 21:00
NK Aluminij
4-0
NK Fuzinar
01-04 21:00
NK Rogaska
4-0
Bistrica
01-04 21:00
NK Primorje
0-0
NK Bilje
01-04 21:00
MNK FC Ljubljana
2-3
ND Beltinci
Ngày 09/09/2023
09-09 21:30
NK Bilje
2-1
Tolmin
09-09 21:30
NK Rudar Velenje
0-1
ND Beltinci
09-09 21:30
NK Nafta
0-0
Tabor Sezana
09-09 21:30
Dravinja
0-0
NK Fuzinar
Ngày 15/09/2023
15-09 21:30
ND Beltinci
1-1
NK Nafta
15-09 22:59
Triglav Gorenjska
0-0
MNK FC Ljubljana
15-09 21:00
ND Gorica
1-0
Bistrica
Ngày 20/09/2023
20-09 21:00
MNK FC Ljubljana
0-4
ND Gorica
20-09 21:00
Dravinja
5-2
Tabor Sezana
20-09 22:59
Krka
2-3
NK Primorje
20-09 21:00
Bistrica
2-4
NK Fuzinar
Ngày 20/05/2023
20-05 22:00
Jadran Dekani
4-1
NK Fuzinar
20-05 22:00
NK Bilje
1-2
NK Nafta
20-05 22:00
ND Beltinci
3-3
Bistrica
20-05 22:00
NK Rudar Velenje
1-3
MNK FC Ljubljana
Ngày 30/07/2023
30-07 22:59
Tolmin
1-0
NK Fuzinar
30-07 22:59
NK Rudar Velenje
0-0
Bistrica
30-07 22:59
ND Beltinci
1-1
NK Primorje
Ngày 03/03/2023
03-03 22:00
NK Aluminij
2-2
NK Rudar Velenje
03-03 21:00
Krka
1-2
NK Fuzinar
Ngày 12/08/2023
12-08 22:30
ND Beltinci
3-1
Tolmin
12-08 22:30
Triglav Gorenjska
0-1
Krka
12-08 22:30
Tabor Sezana
0-6
NK Brinje Grosuplje
Ngày 26/03/2023
26-03 20:00
Jadran Dekani
1-1
Krka
26-03 20:00
Roltek Dob
4-1
NK Primorje
Ngày 03/09/2023
03-09 21:30
Triglav Gorenjska
2-1
Bistrica
03-09 21:30
MNK FC Ljubljana
1-1
Krka
03-09 21:30
ND Beltinci
2-1
NK Bilje
Ngày 10/09/2023
10-09 21:30
Jadran Dekani
1-1
NK Primorje
10-09 21:30
NK Brinje Grosuplje
0-1
Triglav Gorenjska
Ngày 16/09/2023
16-09 21:00
NK Fuzinar
1-1
Krka
16-09 21:00
Tolmin
3-0
NK Rudar Velenje
16-09 21:00
Tabor Sezana
1-2
Jadran Dekani
16-09 21:00
NK Primorje
2-1
Dravinja
Ngày 29/07/2023
29-07 22:59
Tabor Sezana
2-2
Triglav Gorenjska
29-07 01:00
NK Nafta
4-2
Krka
29-07 22:59
Jadran Dekani
0-1
Dravinja
29-07 22:59
NK Brinje Grosuplje
1-0
ND Gorica
29-07 22:59
NK Bilje
3-2
MNK FC Ljubljana
Ngày 29/08/2023
29-08 22:00
NK Primorje
1-0
Tolmin
29-08 22:59
Krka
0-1
Jadran Dekani
29-08 22:00
Bistrica
1-0
NK Nafta
Ngày 04/03/2023
04-03 21:00
Roltek Dob
0-0
Jadran Dekani
04-03 21:00
NK Bilje
1-2
ND Beltinci
04-03 21:00
NK Rogaska
0-2
NK Brinje Grosuplje
04-03 21:00
NK Primorje
2-0
Bistrica
Ngày 18/03/2023
18-03 21:00
Krsko Posavlje
2-2
Bistrica
18-03 21:00
NK Brinje Grosuplje
1-0
NK Rudar Velenje
18-03 21:00
NK Bilje
1-0
Roltek Dob
18-03 00:00
NK Aluminij
1-1
NK Nafta
Ngày 02/09/2023
02-09 21:30
Tabor Sezana
1-1
NK Rudar Velenje
02-09 21:30
NK Primorje
3-0
NK Nafta
02-09 21:30
ND Gorica
3-0
Dravinja
02-09 21:30
NK Fuzinar
0-3
Jadran Dekani
Ngày 20/08/2023
20-08 22:30
Krka
1-2
Bistrica
20-08 22:30
Dravinja
0-0
MNK FC Ljubljana
20-08 22:30
NK Bilje
1-1
Tabor Sezana
Ngày 06/09/2023
06-09 22:30
Tabor Sezana
1-5
ND Beltinci
Ngày 08/04/2023
08-04 21:00
Roltek Dob
0-1
Krsko Posavlje
08-04 21:00
NK Bilje
1-1
Krka
08-04 21:00
Jadran Dekani
1-0
MNK FC Ljubljana
Ngày 15/04/2023
15-04 21:30
Krsko Posavlje
0-0
NK Bilje
15-04 21:30
NK Brinje Grosuplje
1-0
Bistrica
15-04 21:30
NK Rogaska
0-0
Jadran Dekani
Ngày 29/04/2023
29-04 22:00
Triglav Gorenjska
2-3
Bistrica
29-04 22:00
MNK FC Ljubljana
1-0
NK Primorje
29-04 22:00
NK Fuzinar
2-2
NK Rudar Velenje
29-04 22:00
NK Aluminij
3-1
Roltek Dob
Ngày 24/09/2023
24-09 21:00
Tolmin
2-2
Jadran Dekani
24-09 21:00
ND Beltinci
3-0
Dravinja
24-09 21:00
Triglav Gorenjska
0-3
ND Gorica
Ngày 04/05/2023
04-05 22:00
Krka
3-2
MNK FC Ljubljana
04-05 22:00
Krsko Posavlje
2-1
NK Rudar Velenje
04-05 22:00
Jadran Dekani
1-3
NK Nafta
04-05 22:00
Roltek Dob
1-3
NK Brinje Grosuplje
Ngày 13/05/2023
13-05 22:00
MNK FC Ljubljana
3-1
Krsko Posavlje
13-05 22:00
NK Fuzinar
0-3
ND Beltinci
13-05 22:00
Triglav Gorenjska
0-0
Jadran Dekani
13-05 22:00
Bistrica
2-2
NK Rudar Velenje
13-05 00:00
NK Nafta
0-0
Roltek Dob
Ngày 02/04/2023
02-04 21:00
NK Brinje Grosuplje
2-0
Triglav Gorenjska
02-04 21:00
Krsko Posavlje
1-2
Jadran Dekani
Ngày 10/04/2023
10-04 21:00
NK Fuzinar
0-1
NK Brinje Grosuplje
10-04 19:30
ND Beltinci
0-2
NK Rogaska
10-04 21:00
NK Rudar Velenje
0-2
NK Primorje
10-04 21:00
Bistrica
1-1
NK Aluminij
Ngày 14/04/2023
14-04 22:59
Krka
1-0
NK Primorje
14-04 22:59
NK Nafta
1-1
NK Fuzinar
14-04 22:00
MNK FC Ljubljana
5-2
Roltek Dob
14-04 22:59
Triglav Gorenjska
1-2
NK Rudar Velenje
Ngày 29/03/2023
29-03 21:00
NK Fuzinar
0-1
NK Rogaska
Ngày 31/03/2023
31-03 22:59
Krka
2-2
Roltek Dob
31-03 22:59
NK Nafta
4-2
NK Rudar Velenje
Ngày 22/04/2023
22-04 21:30
NK Primorje
3-2
Krsko Posavlje
22-04 21:30
Bistrica
1-0
NK Nafta
22-04 21:30
NK Bilje
0-2
MNK FC Ljubljana
22-04 21:30
ND Beltinci
2-0
NK Brinje Grosuplje
Ngày 22/09/2023
22-09 01:30
NK Rudar Velenje
2-0
NK Brinje Grosuplje
Ngày 30/04/2023
30-04 22:00
NK Brinje Grosuplje
1-1
Jadran Dekani
Ngày 03/05/2023
03-05 22:00
NK Bilje
1-3
NK Aluminij
03-05 22:00
ND Beltinci
1-2
Triglav Gorenjska
03-05 22:00
NK Primorje
4-2
NK Rogaska
03-05 22:00
Bistrica
4-0
NK Fuzinar
Ngày 12/05/2023
12-05 22:10
NK Brinje Grosuplje
1-3
NK Bilje
12-05 22:59
NK Aluminij
0-1
NK Primorje
12-05 22:00
NK Rogaska
1-0
Krka
Ngày 07/04/2023
07-04 22:59
Triglav Gorenjska
1-0
NK Nafta
Ngày 12/03/2023
12-03 21:00
Bistrica
0-1
Krka
12-03 20:00
NK Fuzinar
2-0
Krsko Posavlje
12-03 21:00
ND Beltinci
1-1
NK Primorje
Ngày 08/09/2023
08-09 22:59
Krka
1-2
ND Gorica
08-09 21:30
Bistrica
1-0
MNK FC Ljubljana
Ngày 16/04/2023
16-04 20:00
NK Aluminij
2-0
ND Beltinci
Ngày 23/04/2023
23-04 21:30
NK Rudar Velenje
1-1
Krka
23-04 21:30
NK Fuzinar
2-2
Triglav Gorenjska
23-04 21:30
Roltek Dob
0-3
NK Rogaska
Ngày 25/09/2023
25-09 21:00
NK Bilje
2-2
NK Rudar Velenje
Ngày 28/04/2023
28-04 22:00
NK Rogaska
3-1
NK Bilje
28-04 22:00
Krsko Posavlje
2-2
Krka
Ngày 05/04/2023
05-04 21:00
MNK FC Ljubljana
1-1
NK Fuzinar
Ngày 21/09/2023
21-09 21:00
NK Nafta
3-0
Tolmin
21-09 21:00
Jadran Dekani
0-3
ND Beltinci
21-09 21:00
NK Bilje
1-1
Triglav Gorenjska
Ngày 23/09/2023
23-09 21:00
Tabor Sezana
0-2
Krka
23-09 21:00
NK Primorje
2-2
Bistrica
23-09 21:00
NK Fuzinar
3-2
MNK FC Ljubljana
Ngày 01/05/2023
01-05 01:00
NK Nafta
2-2
ND Beltinci
Ngày 21/04/2023
21-04 21:30
Jadran Dekani
0-2
NK Aluminij
Ngày 17/03/2023
17-03 23:30
Krka
0-0
ND Beltinci
Ngày 04/09/2023
04-09 22:00
Tolmin
0-3
NK Brinje Grosuplje
Ngày 19/03/2023
19-03 21:00
NK Rogaska
0-2
Triglav Gorenjska
19-03 21:00
NK Primorje
2-2
Jadran Dekani
Ngày 02/03/2023
02-03 20:00
MNK FC Ljubljana
2-0
NK Nafta
Ngày 14/08/2023
14-08 22:30
Bistrica
3-0
Dravinja
Ngày 17/09/2023
17-09 21:00
NK Brinje Grosuplje
1-3
NK Bilje
Kết quả Hạng 2 Slovenia tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Hạng 2 Slovenia màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Hạng 2 Slovenia theo thời gian thực ngay tại nhandinhbongda24h.com