Ngày 12/03/2023
12-03 18:30
Aluminium Arak
0-0
Peykan
12-03 22:40
Foolad Khozestan
0-2
Esteghlal Tehran
12-03 20:30
Gol Gohar FC
4-0
Naft Masjed Soleyman FC
12-03 18:30
Havadar SC
1-1
Mes krman
Ngày 05/05/2023
05-05 21:30
Esteghlal Tehran
1-1
Sanat-Naft
05-05 21:30
Zob Ahan
2-0
Foolad Khozestan
05-05 21:30
Naft Masjed Soleyman FC
0-2
Sepahan
05-05 21:30
Mes krman
1-3
Tractor S.C.
05-05 21:30
Malavan
0-4
Mes Rafsanjan
Ngày 20/01/2023
20-01 18:30
Mes krman
2-0
Naft Masjed Soleyman FC
20-01 21:00
Sanat-Naft
0-0
Foolad Khozestan
20-01 20:00
Persepolis
1-0
Zob Ahan
Ngày 27/01/2023
27-01 18:30
Gol Gohar FC
2-2
Mes Rafsanjan
27-01 17:30
Zob Ahan
1-3
Tractor S.C.
27-01 17:30
Peykan
1-0
Mes krman
27-01 17:30
Aluminium Arak
3-1
Sanat-Naft
27-01 20:45
Foolad Khozestan
1-0
Persepolis
27-01 19:30
Naft Masjed Soleyman FC
0-0
Persepolis Pakdasht
Ngày 07/02/2023
07-02 21:30
Foolad Khozestan
0-1
Sepahan
07-02 19:00
Esteghlal Tehran
3-1
Naft Masjed Soleyman FC
07-02 18:30
Nassaji Mazandaran
1-1
Peykan
07-02 18:30
Aluminium Arak
2-1
Mes Rafsanjan
Ngày 05/01/2023
05-01 19:30
Persepolis
5-1
Nassaji Mazandaran
05-01 18:30
Sepahan
2-0
Mes krman
05-01 20:30
Sanat-Naft
0-1
Gol Gohar FC
05-01 18:30
Mes Rafsanjan
2-0
Peykan
05-01 20:45
Malavan
1-0
Naft Masjed Soleyman FC
Ngày 13/02/2023
13-02 20:30
Mes Rafsanjan
2-0
Foolad Khozestan
13-02 17:30
Peykan
0-2
Esteghlal Tehran
13-02 20:00
Persepolis
0-1
Persepolis Pakdasht
13-02 18:30
Tractor S.C.
0-0
Aluminium Arak
13-02 18:30
Malavan
1-2
Gol Gohar FC
Ngày 28/02/2023
28-02 18:00
Persepolis Pakdasht
0-1
Mes Rafsanjan
28-02 21:30
Sanat-Naft
1-3
Tractor S.C.
28-02 20:00
Aluminium Arak
1-1
Sepahan
28-02 18:30
Nassaji Mazandaran
1-1
Esteghlal Tehran
Ngày 21/01/2023
21-01 17:30
Persepolis Pakdasht
1-1
Aluminium Arak
21-01 18:30
Tractor S.C.
2-2
Gol Gohar FC
Ngày 01/02/2023
01-02 19:15
Persepolis
0-0
Aluminium Arak
01-02 18:30
Sepahan
4-1
Gol Gohar FC
01-02 18:30
Malavan
1-0
Nassaji Mazandaran
01-02 17:30
Tractor S.C.
1-0
Foolad Khozestan
Ngày 06/01/2023
06-01 17:30
Tractor S.C.
2-0
Esteghlal Tehran
Ngày 16/01/2023
16-01 18:30
Aluminium Arak
0-0
Gol Gohar FC
Ngày 26/01/2023
26-01 20:30
Nassaji Mazandaran
0-1
Sepahan
26-01 18:30
Esteghlal Tehran
4-0
Malavan
Ngày 20/09/2023
20-09 21:15
Malavan
2-0
Peykan
20-09 21:30
Havadar SC
0-1
Tractor S.C.
Ngày 12/05/2023
12-05 21:30
Malavan
0-0
Mes krman
12-05 21:30
Havadar SC
0-0
Foolad Khozestan
12-05 21:30
Aluminium Arak
0-0
Naft Masjed Soleyman FC
12-05 21:30
Tractor S.C.
1-0
Nassaji Mazandaran
12-05 21:30
Sepahan
5-0
Peykan
12-05 21:30
Sanat-Naft
1-1
Zob Ahan
12-05 21:30
Persepolis
4-0
Gol Gohar FC
12-05 21:30
Mes Rafsanjan
1-2
Esteghlal Tehran
Ngày 18/05/2023
18-05 21:30
Naft Masjed Soleyman FC
5-1
Malavan
18-05 21:30
Mes krman
1-2
Sepahan
18-05 21:30
Gol Gohar FC
0-1
Sanat-Naft
18-05 21:30
Foolad Khozestan
2-2
Aluminium Arak
18-05 21:30
Esteghlal Tehran
7-1
Tractor S.C.
18-05 21:30
Zob Ahan
3-3
Havadar SC
18-05 21:30
Peykan
1-1
Mes Rafsanjan
18-05 21:30
Nassaji Mazandaran
0-4
Persepolis
Ngày 11/03/2023
11-03 20:15
Persepolis
0-1
Sepahan
11-03 18:30
Tractor S.C.
0-1
Mes Rafsanjan
Ngày 01/04/2023
01-04 00:45
Mes Rafsanjan
0-1
Persepolis
Ngày 06/03/2023
06-03 18:30
Malavan
1-1
Aluminium Arak
06-03 20:15
Esteghlal Tehran
2-1
Gol Gohar FC
06-03 21:10
Naft Masjed Soleyman FC
2-2
Nassaji Mazandaran
06-03 18:30
Mes krman
1-1
Foolad Khozestan
Ngày 16/08/2023
16-08 22:59
Shams Azar Qazvin
1-2
Havadar SC
16-08 23:30
Mes Rafsanjan
1-1
Nassaji Mazandaran
16-08 22:30
Tractor S.C.
0-1
Persepolis
Ngày 23/08/2023
23-08 22:30
Havadar SC
1-2
Aluminium Arak
23-08 23:30
Sepahan
1-0
Esteghlal Tehran
23-08 22:59
Malavan
4-0
Foolad Khozestan
Ngày 09/08/2023
09-08 22:59
Malavan
1-2
Zob Ahan
09-08 22:59
Persepolis
1-0
Aluminium Arak
09-08 22:59
Gol Gohar FC
3-0
Foolad Khozestan
09-08 22:30
Nassaji Mazandaran
1-1
Peykan
Ngày 15/08/2023
15-08 22:59
Peykan
0-0
Gol Gohar FC
15-08 23:30
Aluminium Arak
1-0
Esteghlal Khozestan
Ngày 23/04/2023
23-04 22:30
Sanat-Naft
4-0
Nassaji Mazandaran
23-04 19:30
Persepolis
1-0
Esteghlal Tehran
23-04 19:00
Tractor S.C.
1-0
Peykan
23-04 22:00
Havadar SC
1-1
Gol Gohar FC
Ngày 13/03/2023
13-03 19:30
Sanat-Naft
1-1
Malavan
13-03 18:30
Zob Ahan
1-0
Nassaji Mazandaran
Ngày 14/02/2023
14-02 19:00
Sepahan
2-1
Zob Ahan
14-02 18:30
Naft Masjed Soleyman FC
0-0
Sanat-Naft
14-02 18:30
Mes krman
2-1
Nassaji Mazandaran
Ngày 30/03/2023
30-03 22:59
Peykan
0-2
Foolad Khozestan
30-03 22:45
Naft Masjed Soleyman FC
1-5
Tractor S.C.
30-03 22:45
Malavan
1-2
Havadar SC
30-03 22:30
Mes krman
1-1
Aluminium Arak
Ngày 01/03/2023
01-03 19:30
Foolad Khozestan
1-0
Malavan
Ngày 06/05/2023
06-05 21:30
Peykan
0-1
Persepolis
06-05 21:30
Nassaji Mazandaran
1-1
Havadar SC
06-05 21:30
Gol Gohar FC
0-1
Aluminium Arak
Ngày 08/02/2023
08-02 21:30
Sanat-Naft
1-2
Persepolis
08-02 19:30
Gol Gohar FC
1-1
Mes krman
08-02 18:30
Zob Ahan
1-1
Malavan
08-02 17:30
Persepolis Pakdasht
0-1
Tractor S.C.
Ngày 05/03/2023
05-03 21:30
Sepahan
3-1
Persepolis Pakdasht
05-03 20:30
Mes Rafsanjan
4-0
Sanat-Naft
05-03 19:30
Tractor S.C.
2-3
Persepolis
05-03 18:30
Peykan
0-0
Zob Ahan
Ngày 06/04/2023
06-04 22:59
Sanat-Naft
2-1
Mes krman
06-04 22:59
Persepolis
3-0
Malavan
06-04 22:30
Mes Rafsanjan
1-0
Naft Masjed Soleyman FC
Ngày 19/01/2023
19-01 20:00
Sepahan
2-1
Esteghlal Tehran
19-01 18:30
Mes Rafsanjan
1-1
Nassaji Mazandaran
19-01 18:30
Malavan
1-0
Peykan
Ngày 02/02/2023
02-02 20:30
Sanat-Naft
0-1
Persepolis Pakdasht
02-02 20:30
Mes krman
2-3
Esteghlal Tehran
02-02 18:30
Peykan
0-0
Naft Masjed Soleyman FC
02-02 18:30
Mes Rafsanjan
0-0
Zob Ahan
Ngày 27/02/2023
27-02 20:10
Persepolis
3-0
Naft Masjed Soleyman FC
27-02 20:00
Gol Gohar FC
2-1
Peykan
27-02 18:30
Zob Ahan
1-0
Mes krman
Ngày 31/03/2023
31-03 22:59
Esteghlal Tehran
2-0
Zob Ahan
31-03 22:45
Sepahan
1-0
Sanat-Naft
31-03 22:59
Nassaji Mazandaran
1-2
Gol Gohar FC
Ngày 04/01/2023
04-01 17:30
Persepolis Pakdasht
1-0
Zob Ahan
04-01 17:30
Aluminium Arak
0-1
Foolad Khozestan
Ngày 31/08/2023
31-08 01:00
Foolad Khozestan
0-2
Persepolis
Ngày 15/04/2023
15-04 23:10
Peykan
0-0
Sanat-Naft
15-04 22:59
Esteghlal Tehran
6-1
Havadar SC
15-04 22:59
Malavan
1-1
Tractor S.C.
Ngày 29/08/2023
29-08 22:59
Peykan
1-3
Sepahan
29-08 22:59
Nassaji Mazandaran
3-1
Sanat-Naft
29-08 23:30
Gol Gohar FC
1-1
Malavan
Ngày 17/08/2023
17-08 01:00
Foolad Khozestan
1-2
Sanat-Naft
17-08 22:59
Esteghlal Tehran
1-0
Malavan
17-08 00:30
Zob Ahan
0-2
Sepahan
Ngày 28/08/2023
28-08 22:59
Esteghlal Tehran
1-0
Esteghlal Khozestan
28-08 23:30
Tractor S.C.
1-0
Mes Rafsanjan
Ngày 16/04/2023
16-04 00:10
Sepahan
2-0
Mes Rafsanjan
16-04 01:00
Gol Gohar FC
2-2
Foolad Khozestan
Ngày 22/08/2023
22-08 22:30
Mes Rafsanjan
0-3
Shams Azar Qazvin
Ngày 14/04/2023
14-04 23:10
Mes krman
1-3
Persepolis
14-04 22:45
Naft Masjed Soleyman FC
1-0
Zob Ahan
14-04 23:30
Nassaji Mazandaran
0-0
Aluminium Arak
Ngày 10/08/2023
10-08 22:30
Havadar SC
0-0
Mes Rafsanjan
10-08 22:30
Sepahan
3-1
Tractor S.C.
10-08 01:00
Esteghlal Khozestan
1-1
Shams Azar Qazvin
Ngày 24/08/2023
24-08 23:30
Nassaji Mazandaran
0-1
Gol Gohar FC
24-08 23:05
Persepolis
1-1
Zob Ahan
24-08 00:30
Sanat-Naft
1-1
Peykan
Ngày 08/04/2023
08-04 01:10
Tractor S.C.
1-0
Sepahan
Ngày 07/04/2023
07-04 22:59
Zob Ahan
1-0
Gol Gohar FC
07-04 01:00
Foolad Khozestan
2-0
Nassaji Mazandaran
07-04 22:59
Havadar SC
0-1
Peykan
07-04 22:59
Aluminium Arak
0-1
Esteghlal Tehran
Ngày 24/04/2023
24-04 22:59
Foolad Khozestan
1-0
Naft Masjed Soleyman FC
24-04 22:00
Sepahan
1-1
Malavan
24-04 20:00
Mes Rafsanjan
1-0
Mes krman
24-04 19:30
Aluminium Arak
0-0
Zob Ahan
Ngày 30/08/2023
30-08 23:30
Aluminium Arak
2-0
Shams Azar Qazvin
30-08 22:59
Zob Ahan
0-0
Havadar SC
Ngày 21/09/2023
21-09 22:30
Esteghlal Khozestan
1-2
Zob Ahan
21-09 21:45
Mes Rafsanjan
2-0
Aluminium Arak
Ngày 11/08/2023
11-08 01:00
Sanat-Naft
0-3
Esteghlal Tehran
Ngày 03/09/2023
03-09 01:00
Esteghlal Khozestan
0-1
Tractor S.C.
Kết quả Iran tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Iran màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Iran theo thời gian thực ngay tại nhandinhbongda24h.com