Deportes Valdivia
02:00 16/06/2021
1-3
0-0
0-0
Puerto Montt
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng