Perth Glory FC U20
12:00 27/05/2023
0-0
0-0
0-0
Sorrento F.C. U20
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng