Santiago City
06:00 11/03/2023
9-1
0-1
0-0
CDSC Aguara
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng