Ngày 25/03/2023
25-03 12:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-3
KSPO FC (nữ)
25-03 12:00
Gyeongju FC (nữ)
0-0
Suwon FMC (nữ)
25-03 12:00
Changnyeong (nữ)
1-2
Seoul Amazones (nữ)
Ngày 17/05/2021
17-05 16:00
Suwon FMC (nữ)
2-2
Gyeongju FC (nữ)
17-05 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-0
Changnyeong (nữ)
17-05 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
17-05 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
0-0
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 31/05/2021
31-05 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-0
Gyeongju FC (nữ)
31-05 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-0
Changnyeong (nữ)
31-05 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-4
Suwon FMC (nữ)
31-05 16:00
KSPO FC (nữ)
1-0
Seoul Amazones (nữ)
Ngày 28/06/2021
28-06 16:00
Suwon FMC (nữ)
0-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
28-06 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
3-2
Changnyeong (nữ)
28-06 16:00
KSPO FC (nữ)
1-3
Gyeongju FC (nữ)
28-06 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-1
Seoul Amazones (nữ)
Ngày 05/07/2021
05-07 16:00
Gyeongju FC (nữ)
1-2
Suwon FMC (nữ)
05-07 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-3
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
05-07 16:00
Seoul Amazones (nữ)
2-1
Changnyeong (nữ)
05-07 16:00
KSPO FC (nữ)
3-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 16/11/2020
16-11 16:00
Hyundai Steel Red Angels (w)
2-0
Gyeongju FC (w)
Ngày 17/06/2021
17-06 16:00
Suwon FMC (nữ)
2-4
KSPO FC (nữ)
17-06 16:00
Seoul Amazones (nữ)
2-3
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
17-06 16:00
Changnyeong (nữ)
1-2
Gyeongju FC (nữ)
17-06 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 16/08/2021
16-08 16:00
KSPO FC (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
16-08 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
5-0
Seoul Amazones (nữ)
16-08 16:00
Gyeongju FC (nữ)
6-0
Changnyeong (nữ)
16-08 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 26/11/2022
26-11 12:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-0
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 24/05/2021
24-05 16:00
Seoul Amazones (nữ)
4-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
24-05 16:00
KSPO FC (nữ)
1-3
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
24-05 16:00
Gyeongju FC (nữ)
3-0
Boeun Sangmu (nữ)
24-05 16:00
Changnyeong (nữ)
2-2
Suwon FMC (nữ)
Ngày 25/08/2022
25-08 17:00
Gyeongju FC (nữ)
1-1
Boeun Sangmu (nữ)
25-08 17:00
Seoul Amazones (nữ)
0-3
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
25-08 17:00
KSPO FC (nữ)
4-0
Changnyeong (nữ)
Ngày 22/06/2020
22-06 17:00
KSPO FC (nữ)
1-2
Changnyeong (nữ)
22-06 17:00
Suwon FMC (nữ)
0-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
22-06 17:00
Seoul Amazones (nữ)
1-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
22-06 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-3
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 31/03/2023
31-03 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
0-1
Suwon FMC (nữ)
31-03 17:00
Changnyeong (nữ)
2-1
KSPO FC (nữ)
31-03 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
2-2
Boeun Sangmu (nữ)
31-03 17:00
Seoul Amazones (nữ)
0-0
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 20/10/2022
20-10 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
Boeun Sangmu (nữ)
20-10 17:00
KSPO FC (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
20-10 17:00
Changnyeong (nữ)
0-2
Gyeongju FC (nữ)
20-10 17:00
Suwon FMC (nữ)
2-1
Seoul Amazones (nữ)
Ngày 29/06/2020
29-06 17:00
Gyeongju FC (nữ)
4-1
Seoul Amazones (nữ)
29-06 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-2
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
29-06 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-0
Changnyeong (nữ)
29-06 17:00
KSPO FC (nữ)
0-2
Suwon FMC (nữ)
Ngày 21/04/2023
21-04 14:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-3
KSPO FC (nữ)
21-04 17:00
Seoul Amazones (nữ)
2-3
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
21-04 17:00
Gyeongju FC (nữ)
2-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
21-04 17:00
Changnyeong (nữ)
0-4
Suwon FMC (nữ)
Ngày 06/09/2021
06-09 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-3
KSPO FC (nữ)
06-09 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-1
Boeun Sangmu (nữ)
06-09 16:00
Changnyeong (nữ)
3-1
Seoul Amazones (nữ)
06-09 16:00
Gyeongju FC (nữ)
4-1
Suwon FMC (nữ)
Ngày 02/05/2023
02-05 17:00
Seoul Amazones (nữ)
1-1
Changnyeong (nữ)
02-05 17:00
KSPO FC (nữ)
2-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
02-05 14:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-5
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
02-05 17:00
Suwon FMC (nữ)
2-0
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 16/05/2023
16-05 17:00
Changnyeong (nữ)
1-2
Gyeongju FC (nữ)
16-05 17:00
Suwon FMC (nữ)
2-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
16-05 17:00
Seoul Amazones (nữ)
2-2
Boeun Sangmu (nữ)
16-05 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-1
KSPO FC (nữ)
Ngày 23/05/2022
23-05 16:00
Changnyeong (nữ)
2-1
Seoul Amazones (nữ)
23-05 14:00
Suwon FMC (nữ)
2-0
Boeun Sangmu (nữ)
23-05 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-1
KSPO FC (nữ)
23-05 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-3
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 26/05/2023
26-05 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-1
Gyeongju FC (nữ)
26-05 17:00
KSPO FC (nữ)
3-2
Boeun Sangmu (nữ)
26-05 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-3
Seoul Amazones (nữ)
26-05 17:00
Suwon FMC (nữ)
1-1
Changnyeong (nữ)
Ngày 30/08/2021
30-08 16:00
Gyeongju FC (nữ)
4-1
KSPO FC (nữ)
30-08 16:00
Changnyeong (nữ)
0-2
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
30-08 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-1
Boeun Sangmu (nữ)
30-08 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-1
Suwon FMC (nữ)
Ngày 25/04/2022
25-04 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-0
Boeun Sangmu (nữ)
25-04 14:00
Suwon FMC (nữ)
3-1
Changnyeong (nữ)
25-04 16:00
Gyeongju FC (nữ)
3-2
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
25-04 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
Ngày 09/05/2022
09-05 16:00
Gyeongju FC (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
09-05 14:00
Suwon FMC (nữ)
2-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
09-05 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-1
Boeun Sangmu (nữ)
09-05 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
Changnyeong (nữ)
Ngày 29/04/2021
29-04 16:00
Changnyeong (nữ)
0-5
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
29-04 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
29-04 16:00
Suwon FMC (nữ)
1-2
Seoul Amazones (nữ)
29-04 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-3
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 26/09/2022
26-09 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-1
Suwon FMC (nữ)
Ngày 14/04/2023
14-04 17:00
Seoul Amazones (nữ)
3-3
Boeun Sangmu (nữ)
14-04 17:00
KSPO FC (nữ)
2-0
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
14-04 17:00
Gyeongju FC (nữ)
2-0
Changnyeong (nữ)
14-04 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-1
Suwon FMC (nữ)
Ngày 27/10/2022
27-10 17:00
Gyeongju FC (nữ)
5-3
Seoul Amazones (nữ)
27-10 17:00
KSPO FC (nữ)
2-4
Suwon FMC (nữ)
27-10 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
27-10 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-0
Changnyeong (nữ)
Ngày 05/05/2023
05-05 12:00
Gyeongju FC (nữ)
2-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
05-05 12:00
Changnyeong (nữ)
0-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
05-05 12:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
Ngày 27/09/2022
27-09 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
2-4
Seoul Amazones (nữ)
Ngày 28/04/2022
28-04 14:00
Suwon FMC (nữ)
2-3
Seoul Amazones (nữ)
28-04 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-3
Boeun Sangmu (nữ)
28-04 16:00
KSPO FC (nữ)
1-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
28-04 16:00
Changnyeong (nữ)
0-1
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 12/07/2021
12-07 16:00
Suwon FMC (nữ)
2-1
Changnyeong (nữ)
12-07 16:00
Seoul Amazones (nữ)
4-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
12-07 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-0
KSPO FC (nữ)
12-07 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-6
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 02/04/2022
02-04 13:00
KSPO FC (nữ)
1-2
Gyeongju FC (nữ)
02-04 13:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-0
Suwon FMC (nữ)
02-04 13:00
Changnyeong (nữ)
1-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 02/09/2021
02-09 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
02-09 16:00
KSPO FC (nữ)
1-1
Changnyeong (nữ)
02-09 16:15
Gyeongju FC (nữ)
6-0
Seoul Amazones (nữ)
02-09 14:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-1
Suwon FMC (nữ)
Ngày 06/11/2021
06-11 16:00
KSPO FC (nữ)
0-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
Ngày 03/05/2021
03-05 16:00
Seoul Amazones (nữ)
2-1
Boeun Sangmu (nữ)
03-05 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-2
Suwon FMC (nữ)
03-05 16:00
Gyeongju FC (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
03-05 16:00
Changnyeong (nữ)
1-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 28/03/2023
28-03 17:00
Suwon FMC (nữ)
3-0
Boeun Sangmu (nữ)
28-03 17:00
KSPO FC (nữ)
0-1
Seoul Amazones (nữ)
28-03 17:00
Changnyeong (nữ)
0-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
28-03 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
3-1
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 03/10/2022
03-10 13:00
Seoul Amazones (nữ)
2-1
KSPO FC (nữ)
03-10 13:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
0-0
Boeun Sangmu (nữ)
03-10 13:00
Gyeongju FC (nữ)
2-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
03-10 13:00
Changnyeong (nữ)
0-3
Suwon FMC (nữ)
Ngày 25/04/2023
25-04 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
0-0
Seoul Amazones (nữ)
25-04 17:00
KSPO FC (nữ)
0-0
Suwon FMC (nữ)
25-04 17:00
Gyeongju FC (nữ)
0-1
Boeun Sangmu (nữ)
25-04 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
2-4
Changnyeong (nữ)
Ngày 19/05/2023
19-05 17:00
Seoul Amazones (nữ)
2-0
Suwon FMC (nữ)
19-05 17:00
Gyeongju FC (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
19-05 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
2-3
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
19-05 14:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-0
Changnyeong (nữ)
Ngày 19/11/2021
19-11 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-0
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 01/07/2021
01-07 16:00
Suwon FMC (nữ)
0-0
Boeun Sangmu (nữ)
01-07 16:00
Seoul Amazones (nữ)
2-2
Gyeongju FC (nữ)
01-07 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
01-07 16:00
Changnyeong (nữ)
3-3
KSPO FC (nữ)
Ngày 06/05/2023
06-05 12:00
Seoul Amazones (nữ)
1-2
KSPO FC (nữ)
Ngày 23/08/2021
23-08 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
23-08 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-1
Gyeongju FC (nữ)
23-08 16:00
Changnyeong (nữ)
0-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
23-08 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-0
KSPO FC (nữ)
Ngày 05/10/2021
05-10 16:00
KSPO FC (nữ)
2-1
Seoul Amazones (nữ)
05-10 16:00
Changnyeong (nữ)
1-1
Boeun Sangmu (nữ)
05-10 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-3
Suwon FMC (nữ)
Ngày 19/07/2021
19-07 16:00
Suwon FMC (nữ)
4-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
19-07 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-0
KSPO FC (nữ)
19-07 16:00
Gyeongju FC (nữ)
3-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
19-07 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
2-0
Changnyeong (nữ)
Ngày 26/04/2021
26-04 16:00
KSPO FC (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
26-04 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
7-0
Seoul Amazones (nữ)
26-04 16:00
Gyeongju FC (nữ)
3-2
Changnyeong (nữ)
26-04 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 18/04/2023
18-04 17:00
Suwon FMC (nữ)
3-0
Seoul Amazones (nữ)
18-04 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-2
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
18-04 17:00
KSPO FC (nữ)
2-0
Gyeongju FC (nữ)
18-04 14:00
Boeun Sangmu (nữ)
2-1
Changnyeong (nữ)
Ngày 09/05/2023
09-05 17:00
Suwon FMC (nữ)
1-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
09-05 17:00
KSPO FC (nữ)
3-0
Changnyeong (nữ)
09-05 17:00
Gyeongju FC (nữ)
2-0
Seoul Amazones (nữ)
09-05 14:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 09/11/2021
09-11 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-2
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 24/06/2021
24-06 16:00
KSPO FC (nữ)
2-2
Boeun Sangmu (nữ)
24-06 16:00
Suwon FMC (nữ)
2-3
Seoul Amazones (nữ)
24-06 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-0
Changnyeong (nữ)
24-06 16:00
Gyeongju FC (nữ)
1-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 10/05/2021
10-05 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
10-05 16:00
KSPO FC (nữ)
1-1
Changnyeong (nữ)
10-05 16:00
Gyeongju FC (nữ)
3-0
Seoul Amazones (nữ)
10-05 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-2
Suwon FMC (nữ)
Ngày 04/11/2022
04-11 16:00
Gyeongju FC (nữ)
4-3
Suwon FMC (nữ)
Ngày 19/11/2022
19-11 12:00
Gyeongju FC (nữ)
0-0
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
Ngày 12/11/2020
12-11 16:00
Gyeongju FC (w)
0-0
Hyundai Steel Red Angels (w)
Ngày 16/11/2021
16-11 16:00
Gyeongju FC (nữ)
1-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
Ngày 16/07/2020
16-07 16:10
Gyeongju FC (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
16-07 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
6-1
KSPO FC (nữ)
16-07 16:10
Changnyeong (nữ)
2-2
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
16-07 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-1
Seoul Amazones (nữ)
Ngày 27/07/2020
27-07 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-2
Suwon FMC (nữ)
27-07 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-0
Seoul Amazones (nữ)
27-07 16:00
Gyeongju FC (nữ)
2-4
Boeun Sangmu (nữ)
27-07 16:00
Changnyeong (nữ)
2-3
KSPO FC (nữ)
Ngày 31/08/2020
31-08 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
31-08 16:00
Suwon FMC (nữ)
4-0
Seoul Amazones (nữ)
31-08 16:00
Gyeongju FC (nữ)
5-1
Changnyeong (nữ)
Ngày 10/09/2020
10-09 16:00
KSPO FC (nữ)
0-5
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
10-09 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
Changnyeong (nữ)
10-09 16:00
Seoul Amazones (nữ)
3-2
Boeun Sangmu (nữ)
10-09 16:00
Suwon FMC (nữ)
0-1
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 24/09/2020
24-09 16:00
KSPO FC (nữ)
0-2
Gyeongju FC (nữ)
24-09 16:00
Suwon FMC (nữ)
4-2
Boeun Sangmu (nữ)
24-09 16:00
Seoul Amazones (nữ)
0-4
Changnyeong (nữ)
24-09 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
4-2
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 19/05/2022
19-05 16:00
KSPO FC (nữ)
1-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
19-05 16:00
Gyeongju FC (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
19-05 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-3
Suwon FMC (nữ)
19-05 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-0
Changnyeong (nữ)
Ngày 08/10/2020
08-10 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-3
Suwon FMC (nữ)
08-10 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
KSPO FC (nữ)
08-10 16:00
Changnyeong (nữ)
0-1
Gyeongju FC (nữ)
08-10 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
4-0
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 09/06/2022
09-06 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
09-06 17:00
Seoul Amazones (nữ)
1-2
Suwon FMC (nữ)
09-06 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-1
KSPO FC (nữ)
09-06 17:00
Gyeongju FC (nữ)
3-1
Changnyeong (nữ)
Ngày 16/06/2022
16-06 17:00
KSPO FC (nữ)
1-1
Gyeongju FC (nữ)
16-06 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-2
Suwon FMC (nữ)
16-06 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
2-1
Seoul Amazones (nữ)
16-06 15:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
2-1
Changnyeong (nữ)
Ngày 01/09/2020
01-09 16:00
KSPO FC (nữ)
2-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 26/05/2022
26-05 14:00
Suwon FMC (nữ)
2-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
26-05 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
5-2
Seoul Amazones (nữ)
26-05 16:00
Gyeongju FC (nữ)
3-0
Boeun Sangmu (nữ)
26-05 16:00
Changnyeong (nữ)
1-2
KSPO FC (nữ)
Ngày 04/07/2022
04-07 17:00
Seoul Amazones (nữ)
3-2
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
04-07 17:00
Gyeongju FC (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
04-07 17:00
Changnyeong (nữ)
1-3
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
04-07 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-1
KSPO FC (nữ)
Ngày 06/07/2020
06-07 17:00
Suwon FMC (nữ)
2-1
Seoul Amazones (nữ)
06-07 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
06-07 17:00
Changnyeong (nữ)
0-0
Gyeongju FC (nữ)
06-07 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
5-0
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 03/08/2020
03-08 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-2
Suwon FMC (nữ)
03-08 16:00
Changnyeong (nữ)
2-1
Seoul Amazones (nữ)
03-08 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-4
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
03-08 16:00
Gyeongju FC (nữ)
2-0
KSPO FC (nữ)
Ngày 14/09/2020
14-09 16:00
KSPO FC (nữ)
1-1
Seoul Amazones (nữ)
14-09 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-1
Suwon FMC (nữ)
14-09 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-3
Changnyeong (nữ)
14-09 16:00
Gyeongju FC (nữ)
2-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 12/10/2020
12-10 16:00
Gyeongju FC (w)
3-2
Hyundai Steel Red Angels (w)
12-10 16:00
Seoul Amazones (w)
1-1
Sejong Gumi Sportstoto (w)
12-10 16:00
Suwon FMC (w)
1-2
Changnyeong (W)
12-10 16:00
KSPO FC (w)
2-1
Boeun Sangmu (w)
Ngày 21/04/2022
21-04 16:00
Seoul Amazones (nữ)
0-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
21-04 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-2
Suwon FMC (nữ)
21-04 16:00
KSPO FC (nữ)
5-2
Changnyeong (nữ)
21-04 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-3
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 12/05/2022
12-05 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
12-05 14:00
Suwon FMC (nữ)
0-2
Gyeongju FC (nữ)
12-05 16:00
KSPO FC (nữ)
3-0
Boeun Sangmu (nữ)
12-05 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-0
Changnyeong (nữ)
Ngày 13/06/2022
13-06 17:00
Suwon FMC (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
13-06 15:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-3
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
13-06 17:00
Gyeongju FC (nữ)
4-2
Seoul Amazones (nữ)
13-06 17:00
Changnyeong (nữ)
2-1
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 02/10/2021
02-10 16:00
Changnyeong (nữ)
0-4
Suwon FMC (nữ)
02-10 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
3-0
Seoul Amazones (nữ)
02-10 16:00
Gyeongju FC (nữ)
3-0
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 25/06/2020
25-06 17:00
Seoul Amazones (nữ)
3-3
Changnyeong (nữ)
25-06 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
5-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
25-06 17:00
KSPO FC (nữ)
1-1
Gyeongju FC (nữ)
25-06 17:00
Suwon FMC (nữ)
3-2
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 20/07/2020
20-07 16:00
Suwon FMC (nữ)
1-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
20-07 16:00
Changnyeong (nữ)
2-2
Boeun Sangmu (nữ)
20-07 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-3
Gyeongju FC (nữ)
20-07 16:00
Seoul Amazones (nữ)
2-2
KSPO FC (nữ)
Ngày 07/09/2020
07-09 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-1
Seoul Amazones (nữ)
07-09 16:00
Changnyeong (nữ)
2-3
Suwon FMC (nữ)
07-09 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-1
KSPO FC (nữ)
07-09 16:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
0-2
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 28/09/2020
28-09 16:00
Gyeongju FC (nữ)
2-0
Seoul Amazones (nữ)
28-09 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-4
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
28-09 16:00
Changnyeong (nữ)
0-5
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
28-09 16:00
KSPO FC (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
Ngày 14/04/2022
14-04 14:00
Gyeongju FC (nữ)
1-1
Suwon FMC (nữ)
14-04 16:00
Changnyeong (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
14-04 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
2-0
Seoul Amazones (nữ)
14-04 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-1
KSPO FC (nữ)
Ngày 15/06/2020
15-06 17:00
Gyeongju FC (nữ)
3-0
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
15-06 17:00
KSPO FC (nữ)
2-0
Seoul Amazones (nữ)
15-06 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-0
Suwon FMC (nữ)
15-06 17:00
Boeun Sangmu (nữ)
2-3
Changnyeong (nữ)
Ngày 05/05/2022
05-05 13:00
Seoul Amazones (nữ)
1-2
Gyeongju FC (nữ)
05-05 13:00
KSPO FC (nữ)
2-2
Suwon FMC (nữ)
05-05 13:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
2-1
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
05-05 13:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-2
Changnyeong (nữ)
Ngày 02/06/2022
02-06 14:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
1-6
Gyeongju FC (nữ)
02-06 16:00
Changnyeong (nữ)
2-2
Suwon FMC (nữ)
02-06 16:00
KSPO FC (nữ)
1-1
Seoul Amazones (nữ)
02-06 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
Ngày 18/08/2022
18-08 17:00
Suwon FMC (nữ)
3-0
Boeun Sangmu (nữ)
18-08 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
2-5
KSPO FC (nữ)
18-08 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
1-0
Gyeongju FC (nữ)
18-08 17:00
Changnyeong (nữ)
2-3
Seoul Amazones (nữ)
Ngày 13/07/2020
13-07 16:00
Suwon FMC (nữ)
3-0
Changnyeong (nữ)
13-07 16:00
KSPO FC (nữ)
1-0
Boeun Sangmu (nữ)
13-07 16:00
Gyeongju FC (nữ)
0-0
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
13-07 16:00
Seoul Amazones (nữ)
2-4
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
Ngày 10/08/2020
10-08 16:00
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
2-1
Boeun Sangmu (nữ)
10-08 16:00
Changnyeong (nữ)
0-1
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
10-08 16:00
Suwon FMC (nữ)
1-2
KSPO FC (nữ)
10-08 16:00
Seoul Amazones (nữ)
1-2
Gyeongju FC (nữ)
Ngày 21/09/2020
21-09 16:00
Seoul Amazones (nữ)
0-2
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
21-09 16:00
Boeun Sangmu (nữ)
1-3
Gyeongju FC (nữ)
21-09 16:00
Changnyeong (nữ)
1-1
KSPO FC (nữ)
21-09 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (nữ)
0-2
Suwon FMC (nữ)
Ngày 09/11/2020
09-11 16:00
Gyeongju FC (w)
1-0
Suwon FMC (w)
Ngày 24/03/2023
24-03 17:00
Hyundai Steel Red Angels (nữ)
3-0
Boeun Sangmu (nữ)
Ngày 12/11/2021
12-11 16:00
Gyeongju FC (nữ)
5-4
Suwon FMC (nữ)
Ngày 15/10/2020
15-10 14:30
Sejong Gumi Sportstoto (w)
5-2
Changnyeong (W)
15-10 16:00
Boeun Sangmu (w)
4-0
Seoul Amazones (w)
15-10 16:00
Gyeongju FC (w)
1-0
Suwon FMC (w)
15-10 16:00
Hyundai Steel Red Angels (w)
2-0
KSPO FC (w)
Kết quả Vô địch quốc gia nữ Hàn Quốc tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Vô địch quốc gia nữ Hàn Quốc màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Vô địch quốc gia nữ Hàn Quốc theo thời gian thực ngay tại nhandinhbongda24h.com