Ngày 28/10/2023
28-10 00:00
Enppi
? - ?
Zamalek
28-10 21:00
Pharco
? - ?
El Gounah
Ngày 16/03/2024
16-03 02:00
Pharco
? - ?
NBE SC
16-03 02:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
Future FC
16-03 02:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
Ismaily
Ngày 04/11/2023
04-11 00:00
Zamalek
? - ?
ZED FC
04-11 21:00
El Gounah
? - ?
El Daklyeh
04-11 00:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
Pyramids FC
Ngày 15/01/2021
15-01 19:30
El Gounah
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
Ngày 02/04/2024
02-04 02:00
Al Masry
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
02-04 02:00
Enppi
? - ?
Pharco
02-04 02:00
NBE SC
? - ?
El Daklyeh
Ngày 30/11/2023
30-11 21:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
ZED FC
Ngày 06/12/2023
06-12 21:00
El Gounah
? - ?
Pyramids FC
06-12 21:00
ZED FC
? - ?
Al Ahly SC
06-12 00:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
Enppi
06-12 00:00
Ismaily
? - ?
NBE SC
Ngày 21/05/2021
21-05 02:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
EL Masry
21-05 00:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
Zamalek
Ngày 14/12/2023
14-12 00:00
Pyramids FC
? - ?
Baladiyet El Mahallah
14-12 21:00
Al Ahly SC
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
14-12 21:00
Future FC
? - ?
Ceramica Cleopatra FC
14-12 00:00
Enppi
? - ?
Ismaily
Ngày 27/12/2023
27-12 21:00
ZED FC
? - ?
El Daklyeh
27-12 00:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
Pharco
27-12 21:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
Pyramids FC
27-12 21:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
Al Masry
27-12 21:00
Ismaily
? - ?
Future FC
Ngày 03/01/2024
03-01 00:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
Zamalek
03-01 00:00
Future FC
? - ?
El Gounah
Ngày 15/02/2024
15-02 21:00
Ismaily
? - ?
Ceramica Cleopatra FC
15-02 00:00
ZED FC
? - ?
Pyramids FC
15-02 21:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
Future FC
Ngày 28/09/2023
28-09 22:59
Ismaily
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
28-09 20:00
Al Masry
? - ?
Pharco
Ngày 25/02/2024
25-02 21:00
Pharco
? - ?
Talaea EI-Gaish
Ngày 20/10/2023
20-10 20:00
Al Masry
? - ?
Talaea EI-Gaish
20-10 20:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
El Daklyeh
Ngày 08/03/2024
08-03 00:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
El Mokawloon El Arab
08-03 00:00
Ismaily
? - ?
Baladiyet El Mahallah
08-03 21:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
El Daklyeh
Ngày 17/03/2024
17-03 02:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
El Gounah
17-03 02:00
Smouha SC
? - ?
Ceramica Cleopatra FC
17-03 02:00
ZED FC
? - ?
Al Masry
Ngày 01/12/2023
01-12 00:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
El Gounah
01-12 00:00
Pharco
? - ?
El Mokawloon El Arab
01-12 21:00
El Daklyeh
? - ?
Baladiyet El Mahallah
01-12 21:00
Enppi
? - ?
Al Masry
Ngày 28/12/2023
28-12 00:00
Smouha SC
? - ?
Talaea EI-Gaish
Ngày 18/02/2024
18-02 21:00
Enppi
? - ?
Smouha SC
18-02 21:00
NBE SC
? - ?
ZED FC
Ngày 05/10/2023
05-10 20:00
ZED FC
? - ?
Baladiyet El Mahallah
05-10 22:59
Smouha SC
? - ?
El Mokawloon El Arab
Ngày 26/02/2024
26-02 00:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
NBE SC
26-02 00:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
Ceramica Cleopatra FC
26-02 21:00
El Gounah
? - ?
Ismaily
26-02 21:00
ZED FC
? - ?
Enppi
Ngày 09/01/2021
09-01 00:30
Ghazl El Mahallah
? - ?
EL Ahly
Ngày 29/10/2023
29-10 00:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
El Mokawloon El Arab
29-10 00:00
ZED FC
? - ?
Smouha SC
29-10 21:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
Ceramica Cleopatra FC
Ngày 05/11/2023
05-11 00:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
Al Ahly SC
05-11 00:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
Pharco
05-11 21:00
Ismaily
? - ?
Talaea EI-Gaish
Ngày 07/12/2023
07-12 00:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
El Daklyeh
07-12 21:00
Al Masry
? - ?
Future FC
07-12 21:00
Zamalek
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
Ngày 16/02/2024
16-02 00:00
Zamalek
? - ?
Al Ahly SC
Ngày 13/02/2024
13-02 21:00
El Gounah
? - ?
Al Masry
Ngày 21/10/2023
21-10 20:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
21-10 22:59
Enppi
? - ?
NBE SC
21-10 22:59
Zamalek
? - ?
Smouha SC
Ngày 03/04/2024
03-04 02:00
Pyramids FC
? - ?
Talaea EI-Gaish
Ngày 15/12/2023
15-12 00:00
Al Masry
? - ?
Zamalek
Ngày 30/12/2023
30-12 21:00
NBE SC
? - ?
El Mokawloon El Arab
Ngày 14/02/2024
14-02 00:00
Smouha SC
? - ?
NBE SC
14-02 21:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
Talaea EI-Gaish
14-02 21:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
Enppi
14-02 21:00
Al Ahly SC
? - ?
El Daklyeh
14-02 21:00
Zamalek
? - ?
Pharco
Ngày 19/02/2024
19-02 00:00
Pyramids FC
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
19-02 21:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
Al Ahly SC
19-02 21:00
Future FC
? - ?
El Mokawloon El Arab
Ngày 06/10/2023
06-10 20:00
Al-Ittihad Alexandria
? - ?
El Gounah
06-10 22:59
Pharco
? - ?
Ceramica Cleopatra FC
Ngày 18/03/2024
18-03 02:00
Al Ahly SC
? - ?
Enppi
18-03 02:00
El Daklyeh
? - ?
Pyramids FC
18-03 02:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
Zamalek
Ngày 04/04/2024
04-04 02:00
Future FC
? - ?
Al Ahly SC
04-04 02:00
Zamalek
? - ?
Baladiyet El Mahallah
Ngày 25/12/2023
25-12 21:00
El Gounah
? - ?
Enppi
Ngày 31/12/2023
31-12 00:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
ZED FC
31-12 00:00
Enppi
? - ?
Baladiyet El Mahallah
Ngày 26/09/2023
26-09 20:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
Smouha SC
26-09 22:59
Future FC
? - ?
El Daklyeh
Ngày 30/10/2023
30-10 00:00
Al Ahly SC
? - ?
Baladiyet El Mahallah
30-10 21:00
El Daklyeh
? - ?
Ismaily
Ngày 06/11/2023
06-11 00:00
Al Masry
? - ?
NBE SC
06-11 00:00
Future FC
? - ?
Enppi
Ngày 02/12/2023
02-12 00:00
NBE SC
? - ?
Ceramica Cleopatra FC
Ngày 12/12/2023
12-12 21:00
El Daklyeh
? - ?
Smouha SC
Ngày 26/12/2023
26-12 00:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
NBE SC
Ngày 05/12/2023
05-12 00:00
Smouha SC
? - ?
Pharco
05-12 21:00
Baladiyet El Mahallah
? - ?
Talaea EI-Gaish
Ngày 13/12/2023
13-12 00:00
Talaea EI-Gaish
? - ?
El Mokawloon El Arab
13-12 00:00
Pharco
? - ?
ZED FC
13-12 21:00
NBE SC
? - ?
El Gounah
Ngày 01/01/2024
01-01 21:00
El Daklyeh
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
Ngày 29/04/2022
29-04 02:30
Zamalek
? - ?
Al Masry
Ngày 31/10/2023
31-10 00:00
NBE SC
? - ?
Future FC
Ngày 01/04/2024
01-04 02:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
ZED FC
01-04 02:00
El Gounah
? - ?
El Mokawloon El Arab
01-04 02:00
Ismaily
? - ?
Smouha SC
Ngày 28/11/2023
28-11 21:00
Al Ahly SC
? - ?
Smouha SC
28-11 21:00
Pyramids FC
? - ?
Ismaily
Ngày 03/11/2023
03-11 21:00
Smouha SC
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
Ngày 29/11/2023
29-11 21:00
Future FC
? - ?
Zamalek
Ngày 19/12/2020
19-12 00:30
Ghazl El Mahallah
? - ?
EL Ahly
Ngày 21/12/2020
21-12 19:30
Serameka
? - ?
El Entag Al Harby
Ngày 30/12/2020
30-12 22:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
Serameka
Ngày 26/12/2020
26-12 00:30
Ismaily
? - ?
Serameka
Ngày 09/03/2024
09-03 00:00
Future FC
? - ?
ZED FC
09-03 21:00
El Gounah
? - ?
Zamalek
09-03 21:00
Enppi
? - ?
Al-Ittihad Alexandria
Ngày 07/10/2023
07-10 20:00
El Daklyeh
? - ?
Al Masry
07-10 22:59
Talaea EI-Gaish
? - ?
Future FC
07-10 22:59
NBE SC
? - ?
Zamalek
Ngày 27/02/2024
27-02 21:00
Al Ahly SC
? - ?
Pyramids FC
Ngày 12/01/2021
12-01 19:30
Smouha SC
? - ?
Ghazl El Mahallah
Ngày 22/10/2023
22-10 20:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
ZED FC
22-10 20:00
El Gounah
? - ?
Al Ahly SC
22-10 22:59
Ismaily
? - ?
Pharco
22-10 22:59
Future FC
? - ?
Pyramids FC
Ngày 27/09/2023
27-09 20:00
Enppi
? - ?
Talaea EI-Gaish
27-09 22:59
El Gounah
? - ?
ZED FC
Ngày 20/02/2024
20-02 00:00
Ismaily
? - ?
Zamalek
20-02 21:00
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
El Gounah
Ngày 28/02/2024
28-02 00:00
El Mokawloon El Arab
? - ?
Al Masry
28-02 21:00
Smouha SC
? - ?
Future FC
28-02 21:00
Zamalek
? - ?
El Daklyeh
Ngày 10/03/2024
10-03 00:00
NBE SC
? - ?
Al Ahly SC
10-03 00:00
Pyramids FC
? - ?
Pharco
Ngày 02/01/2024
02-01 00:00
Al Masry
? - ?
Ismaily
02-01 21:00
Pharco
? - ?
Al Ahly SC
02-01 21:00
Pyramids FC
? - ?
Smouha SC
Ngày 21/02/2024
21-02 00:00
Al Masry
? - ?
Baladiyet El Mahallah
21-02 00:00
El Daklyeh
? - ?
Pharco
Ngày 08/10/2023
08-10 22:59
Al Ahly SC
? - ?
Ismaily
08-10 22:59
Pyramids FC
? - ?
Enppi
Ngày 30/07/2022
30-07 23:30
Enppi
? - ?
Al Masry
Ngày 07/03/2024
07-03 21:00
Al Masry
? - ?
Smouha SC
Ngày 27/10/2023
27-10 21:00
Pyramids FC
? - ?
Al Masry
Ngày 11/01/2021
11-01 00:30
Ceramica Cleopatra FC
? - ?
Pyramids FC
Lịch thi đấu Ai Cập hôm nay, LTĐ BD Ai Cập mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Ai Cập ngay hôm nay.