Ngày 11/06/2023
11-06 14:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
11-06 12:00
Murdoch University Melville FC (nữ)
? - ?
NTC Football West (nữ)
11-06 14:00
Balcatta (nữ)
? - ?
Subiaco AFC (nữ)
11-06 14:00
Curtin University FC (nữ)
? - ?
Fremantle City FC (nữ)
Ngày 01/07/2023
01-07 18:00
Murdoch University Melville FC (nữ)
? - ?
Balcatta (nữ)
Ngày 16/07/2023
16-07 14:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Perth RedStar (nữ)
16-07 14:00
Curtin University FC (nữ)
? - ?
NTC Football West (nữ)
16-07 14:00
Subiaco AFC (nữ)
? - ?
Murdoch University Melville FC (nữ)
Ngày 06/08/2023
06-08 14:00
Balcatta (nữ)
? - ?
Fremantle City FC (nữ)
06-08 14:00
Subiaco AFC (nữ)
? - ?
NTC Football West (nữ)
06-08 15:00
Perth SC (nữ)
? - ?
Murdoch University Melville FC (nữ)
Ngày 20/08/2023
20-08 14:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
NTC Football West (nữ)
20-08 14:00
Balcatta (nữ)
? - ?
Murdoch University Melville FC (nữ)
20-08 14:00
Subiaco AFC (nữ)
? - ?
Perth RedStar (nữ)
Ngày 16/06/2023
16-06 18:30
Murdoch University Melville FC (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 02/07/2023
02-07 14:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
Subiaco AFC (nữ)
02-07 14:00
NTC Football West (nữ)
? - ?
Fremantle City FC (nữ)
Ngày 21/07/2023
21-07 18:30
Murdoch University Melville FC (nữ)
? - ?
Perth RedStar (nữ)
21-07 18:30
Curtin University FC (nữ)
? - ?
Subiaco AFC (nữ)
Ngày 21/08/2022
21-08 14:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
Murdoch University Melville FC (nữ)
21-08 14:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Balcatta (nữ)
Ngày 18/06/2023
18-06 12:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Balcatta (nữ)
18-06 12:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
Curtin University FC (nữ)
18-06 14:00
NTC Football West (nữ)
? - ?
Subiaco AFC (nữ)
Ngày 09/07/2023
09-07 14:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Murdoch University Melville FC (nữ)
09-07 14:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
NTC Football West (nữ)
09-07 14:00
Balcatta (nữ)
? - ?
Curtin University FC (nữ)
09-07 14:00
Subiaco AFC (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 01/08/2021
01-08 14:00
Pires (nữ)
? - ?
Northern Redbacks SC (nữ)
Ngày 07/08/2022
07-08 14:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 25/08/2023
25-08 18:30
Murdoch University Melville FC (nữ)
? - ?
Subiaco AFC (nữ)
Ngày 27/08/2023
27-08 14:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
Fremantle City FC (nữ)
27-08 14:00
Perth SC (nữ)
? - ?
Balcatta (nữ)
27-08 14:00
NTC Football West (nữ)
? - ?
Curtin University FC (nữ)
Ngày 23/07/2023
23-07 14:00
NTC Football West (nữ)
? - ?
Balcatta (nữ)
23-07 14:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 11/08/2023
11-08 18:30
Murdoch University Melville FC (nữ)
? - ?
Curtin University FC (nữ)
Ngày 12/08/2023
12-08 12:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Subiaco AFC (nữ)
Ngày 24/06/2023
24-06 18:00
Curtin University FC (nữ)
? - ?
Murdoch University Melville FC (nữ)
Ngày 30/07/2023
30-07 14:00
NTC Football West (nữ)
? - ?
Murdoch University Melville FC (nữ)
30-07 14:00
Subiaco AFC (nữ)
? - ?
Balcatta (nữ)
30-07 14:00
Fremantle City FC (nữ)
? - ?
Curtin University FC (nữ)
30-07 14:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 13/08/2023
13-08 14:00
Perth RedStar (nữ)
? - ?
Balcatta (nữ)
13-08 14:00
Perth SC (nữ)
? - ?
NTC Football West (nữ)
Ngày 25/06/2023
25-06 14:00
NTC Football West (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
25-06 14:00
Subiaco AFC (nữ)
? - ?
Fremantle City FC (nữ)
25-06 14:00
Balcatta (nữ)
? - ?
Perth RedStar (nữ)
Ngày 15/07/2023
15-07 18:00
Balcatta (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 18/08/2023
18-08 18:30
Curtin University FC (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 30/06/2023
30-06 18:30
Curtin University FC (nữ)
? - ?
Perth SC (nữ)
Ngày 04/08/2023
04-08 17:30
Curtin University FC (nữ)
? - ?
Perth RedStar (nữ)
Lịch thi đấu Cup WD1 hôm nay, LTĐ BD Cup WD1 mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Cup WD1 ngay hôm nay.