Ngày 02/09/2023
02-09 17:00
Gimhae City
? - ?
Pocheon FC
02-09 17:00
Ulsan Citizens
? - ?
Mokpo City
02-09 12:00
Busan Transportation Corporation
? - ?
Yangpyeong
02-09 15:00
Paju Citizen FC
? - ?
Gangneung City
Ngày 10/09/2023
10-09 13:00
Siheung City
? - ?
Pocheon FC
10-09 15:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Yangju Citizen
Ngày 17/09/2023
17-09 17:00
Ulsan Citizens
? - ?
Siheung City
Ngày 10/06/2023
10-06 17:00
Mokpo City
? - ?
Daejeon Korail
10-06 15:00
Hwaseong FC
? - ?
Changwon City
10-06 17:00
Gimhae City
? - ?
Chuncheon Citizen
Ngày 28/10/2023
28-10 11:00
Yangju Citizen
? - ?
Daejeon Korail
28-10 12:00
Hwaseong FC
? - ?
Ulsan Citizens
28-10 12:00
Pocheon FC
? - ?
Yangpyeong
28-10 13:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Siheung City
28-10 13:00
Mokpo City
? - ?
Chuncheon Citizen
Ngày 25/06/2023
25-06 17:00
Gangneung City
? - ?
Hwaseong FC
Ngày 04/11/2023
04-11 12:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Gimhae City
04-11 13:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Busan Transportation Corporation
04-11 13:00
Paju Citizen FC
? - ?
Yangju Citizen
04-11 11:00
Siheung City
? - ?
Gangneung City
Ngày 08/07/2023
08-07 15:00
Pocheon FC
? - ?
Chuncheon Citizen
08-07 15:00
Yangju Citizen
? - ?
Gimhae City
08-07 17:00
Hwaseong FC
? - ?
Daejeon Korail
08-07 17:00
Mokpo City
? - ?
Yangpyeong
08-07 17:00
Ulsan Citizens
? - ?
Gangneung City
Ngày 11/11/2023
11-11 12:00
Siheung City
? - ?
Chuncheon Citizen
11-11 12:00
Ulsan Citizens
? - ?
Yangpyeong
11-11 12:00
Changwon City
? - ?
Pocheon FC
11-11 12:00
Gangneung City
? - ?
Busan Transportation Corporation
11-11 12:00
Gimhae City
? - ?
Daejeon Korail
11-11 12:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Hwaseong FC
11-11 12:00
Paju Citizen FC
? - ?
Mokpo City
Ngày 15/07/2023
15-07 17:00
Mokpo City
? - ?
Gimhae City
15-07 17:00
Paju Citizen FC
? - ?
Hwaseong FC
15-07 17:00
Ulsan Citizens
? - ?
Chuncheon Citizen
15-07 15:00
Pocheon FC
? - ?
Daejeon Korail
Ngày 23/07/2023
23-07 16:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Changwon City
23-07 17:00
Gangneung City
? - ?
Gyeongju KHNP
23-07 17:00
Gimhae City
? - ?
Yangpyeong
Ngày 13/08/2023
13-08 17:00
Mokpo City
? - ?
Busan Transportation Corporation
13-08 17:00
Gimhae City
? - ?
Siheung City
Ngày 26/08/2023
26-08 14:00
Siheung City
? - ?
Busan Transportation Corporation
26-08 15:00
Yangju Citizen
? - ?
Ulsan Citizens
26-08 15:00
Yangpyeong
? - ?
Chuncheon Citizen
26-08 17:00
Gimhae City
? - ?
Hwaseong FC
26-08 17:00
Mokpo City
? - ?
Pocheon FC
Ngày 22/09/2023
22-09 13:00
Gangneung City
? - ?
Mokpo City
22-09 17:00
Changwon City
? - ?
Siheung City
Ngày 18/06/2023
18-06 15:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Siheung City
18-06 17:00
Mokpo City
? - ?
Paju Citizen FC
Ngày 01/07/2023
01-07 14:00
Siheung City
? - ?
Paju Citizen FC
01-07 15:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Ulsan Citizens
01-07 16:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Hwaseong FC
01-07 17:00
Busan Transportation Corporation
? - ?
Daejeon Korail
Ngày 18/08/2023
18-08 17:00
Daejeon Korail
? - ?
Gyeongju KHNP
Ngày 11/06/2023
11-06 15:00
Yangju Citizen
? - ?
Paju Citizen FC
11-06 17:00
Gangneung City
? - ?
Siheung City
11-06 17:00
Ulsan Citizens
? - ?
Pocheon FC
Ngày 07/07/2023
07-07 17:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Changwon City
Ngày 19/08/2023
19-08 15:00
Pocheon FC
? - ?
Yangju Citizen
19-08 16:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Gangneung City
19-08 17:00
Busan Transportation Corporation
? - ?
Gimhae City
19-08 17:00
Paju Citizen FC
? - ?
Changwon City
Ngày 03/09/2023
03-09 11:00
Yangju Citizen
? - ?
Changwon City
03-09 15:00
Hwaseong FC
? - ?
Siheung City
Ngày 15/09/2023
15-09 17:00
Changwon City
? - ?
Gimhae City
15-09 17:00
Daejeon Korail
? - ?
Paju Citizen FC
Ngày 23/06/2023
23-06 17:00
Changwon City
? - ?
Ulsan Citizens
Ngày 05/11/2023
05-11 12:00
Pocheon FC
? - ?
Ulsan Citizens
Ngày 16/07/2023
16-07 15:00
Yangju Citizen
? - ?
Siheung City
16-07 15:00
Yangpyeong
? - ?
Gyeongju KHNP
Ngày 11/08/2023
11-08 17:00
Changwon City
? - ?
Daejeon Korail
Ngày 23/09/2023
23-09 14:00
Yangpyeong
? - ?
Paju Citizen FC
23-09 15:00
Hwaseong FC
? - ?
Pocheon FC
23-09 17:00
Gimhae City
? - ?
Gyeongju KHNP
23-09 17:00
Ulsan Citizens
? - ?
Busan Transportation Corporation
Ngày 24/06/2023
24-06 15:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Busan Transportation Corporation
24-06 15:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Pocheon FC
24-06 15:00
Yangpyeong
? - ?
Yangju Citizen
24-06 17:00
Daejeon Korail
? - ?
Siheung City
24-06 17:00
Paju Citizen FC
? - ?
Gimhae City
Ngày 12/08/2023
12-08 15:00
Yangju Citizen
? - ?
Hwaseong FC
12-08 15:00
Yangpyeong
? - ?
Gangneung City
12-08 16:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Gyeongju KHNP
12-08 17:00
Ulsan Citizens
? - ?
Paju Citizen FC
Ngày 09/09/2023
09-09 12:00
Busan Transportation Corporation
? - ?
Hwaseong FC
09-09 14:00
Yangpyeong
? - ?
Daejeon Korail
09-09 15:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Paju Citizen FC
09-09 17:00
Gimhae City
? - ?
Ulsan Citizens
09-09 17:00
Mokpo City
? - ?
Changwon City
Ngày 16/09/2023
16-09 11:00
Yangju Citizen
? - ?
Gangneung City
16-09 15:00
Hwaseong FC
? - ?
Yangpyeong
16-09 15:00
Pocheon FC
? - ?
Busan Transportation Corporation
16-09 17:00
Mokpo City
? - ?
Gyeongju KHNP
Ngày 16/06/2023
16-06 17:00
Busan Transportation Corporation
? - ?
Gangneung City
Ngày 29/10/2023
29-10 12:00
Gangneung City
? - ?
Gimhae City
Ngày 21/07/2023
21-07 17:00
Daejeon Korail
? - ?
Ulsan Citizens
Ngày 17/06/2023
17-06 15:00
Hwaseong FC
? - ?
Gyeongju KHNP
17-06 15:00
Pocheon FC
? - ?
Changwon City
17-06 15:00
Yangpyeong
? - ?
Ulsan Citizens
17-06 17:00
Daejeon Korail
? - ?
Gimhae City
Ngày 02/07/2023
02-07 15:00
Yangpyeong
? - ?
Changwon City
02-07 17:00
Gangneung City
? - ?
Pocheon FC
02-07 17:00
Mokpo City
? - ?
Yangju Citizen
Ngày 09/07/2023
09-07 17:00
Paju Citizen FC
? - ?
Busan Transportation Corporation
Ngày 19/03/2022
19-03 13:00
Mokpo City
? - ?
Hwaseong FC
Ngày 22/07/2023
22-07 14:00
Mokpo City
? - ?
Siheung City
22-07 17:00
Busan Transportation Corporation
? - ?
Yangju Citizen
22-07 17:00
Paju Citizen FC
? - ?
Pocheon FC
Ngày 03/11/2023
03-11 17:00
Changwon City
? - ?
Hwaseong FC
03-11 17:00
Daejeon Korail
? - ?
Mokpo City
Ngày 14/07/2023
14-07 17:00
Changwon City
? - ?
Gangneung City
Ngày 24/09/2023
24-09 15:00
Chuncheon Citizen
? - ?
Yangju Citizen
Ngày 27/10/2023
27-10 17:00
Changwon City
? - ?
Busan Transportation Corporation
Ngày 27/08/2023
27-08 15:00
Gyeongju KHNP
? - ?
Paju Citizen FC
27-08 17:00
Gangneung City
? - ?
Daejeon Korail
Ngày 20/08/2023
20-08 14:00
Siheung City
? - ?
Yangpyeong
20-08 17:00
Hwaseong FC
? - ?
Mokpo City
Ngày 01/09/2023
01-09 17:00
Daejeon Korail
? - ?
Chuncheon Citizen
Lịch thi đấu Hạng 3 Hàn Quốc hôm nay, LTĐ BD Hạng 3 Hàn Quốc mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Hàn Quốc ngay hôm nay.