Ngày 15/07/2023
15-07 16:00
Mt Druitt Town Rangers FC
? - ?
Manly United
15-07 16:00
St George City FA
? - ?
Sydney FC (Youth)
15-07 12:00
Bulls Academy
? - ?
Sydney Olympic
15-07 14:45
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
? - ?
Central Coast Mariners (Youth)
15-07 15:30
Sutherland Sharks
? - ?
Blacktown City Demons
15-07 16:00
Marconi Stallions
? - ?
Western Sydney Wanderers AM
Ngày 23/07/2023
23-07 12:00
Rockdale City Suns
? - ?
Bulls Academy
23-07 12:00
Wollongong Wolves
? - ?
Sydney FC (Youth)
23-07 12:00
Blacktown City Demons
? - ?
Sydney United
23-07 12:00
Central Coast Mariners (Youth)
? - ?
St George City FA
Ngày 05/08/2023
05-08 13:30
Sydney Olympic
? - ?
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
05-08 14:30
Spirit FC
? - ?
Sydney United
05-08 15:30
Sutherland Sharks
? - ?
Mt Druitt Town Rangers FC
05-08 16:00
Marconi Stallions
? - ?
Bulls Academy
05-08 16:00
Western Sydney Wanderers AM
? - ?
Sydney FC (Youth)
Ngày 12/08/2023
12-08 16:00
Manly United
? - ?
Western Sydney Wanderers AM
12-08 16:00
Mt Druitt Town Rangers FC
? - ?
Marconi Stallions
12-08 16:00
St George City FA
? - ?
Sutherland Sharks
12-08 12:00
Bulls Academy
? - ?
Blacktown City Demons
12-08 14:45
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
? - ?
Sydney FC (Youth)
Ngày 19/08/2023
19-08 16:00
Western Sydney Wanderers AM
? - ?
Mt Druitt Town Rangers FC
19-08 14:30
Spirit FC
? - ?
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
19-08 15:30
Sutherland Sharks
? - ?
Bulls Academy
19-08 16:00
Marconi Stallions
? - ?
Sydney Olympic
Ngày 27/08/2023
27-08 12:00
Sydney Olympic
? - ?
Sydney United
27-08 12:00
Western Sydney Wanderers AM
? - ?
Spirit FC
27-08 12:00
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
? - ?
St George City FA
27-08 12:00
Bulls Academy
? - ?
Manly United
27-08 12:00
Marconi Stallions
? - ?
Central Coast Mariners (Youth)
27-08 12:00
Mt Druitt Town Rangers FC
? - ?
Wollongong Wolves
27-08 12:00
Rockdale City Suns
? - ?
Blacktown City Demons
27-08 12:00
Sydney FC (Youth)
? - ?
Sutherland Sharks
Ngày 10/06/2023
10-06 16:00
St George City FA
? - ?
Marconi Stallions
10-06 14:00
Sydney United
? - ?
Western Sydney Wanderers AM
10-06 14:30
Spirit FC
? - ?
Sutherland Sharks
10-06 16:00
Mt Druitt Town Rangers FC
? - ?
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
Ngày 17/06/2023
17-06 16:00
Western Sydney Wanderers AM
? - ?
Wollongong Wolves
17-06 12:00
Bulls Academy
? - ?
Sydney FC (Youth)
17-06 13:30
Sydney Olympic
? - ?
St George City FA
17-06 15:30
Sutherland Sharks
? - ?
Rockdale City Suns
17-06 16:00
Manly United
? - ?
Sydney United
17-06 16:00
Marconi Stallions
? - ?
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
17-06 16:00
Mt Druitt Town Rangers FC
? - ?
Blacktown City Demons
Ngày 30/06/2023
30-06 16:30
Sydney FC (Youth)
? - ?
Sydney United
30-06 16:30
Wollongong Wolves
? - ?
St George City FA
Ngày 08/07/2023
08-07 16:00
Manly United
? - ?
Marconi Stallions
08-07 16:00
St George City FA
? - ?
Bulls Academy
08-07 14:30
Spirit FC
? - ?
Sydney Olympic
08-07 14:45
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
? - ?
Western Sydney Wanderers AM
Ngày 20/08/2023
20-08 12:00
Blacktown City Demons
? - ?
Wollongong Wolves
20-08 12:00
Central Coast Mariners (Youth)
? - ?
Manly United
20-08 12:00
Sydney United
? - ?
St George City FA
Ngày 11/06/2023
11-06 12:00
Blacktown City Demons
? - ?
Central Coast Mariners (Youth)
11-06 12:00
Rockdale City Suns
? - ?
Sydney Olympic
Ngày 18/06/2023
18-06 12:00
Central Coast Mariners (Youth)
? - ?
Spirit FC
Ngày 16/07/2023
16-07 12:00
Sydney United
? - ?
Rockdale City Suns
16-07 12:00
Wollongong Wolves
? - ?
Spirit FC
Ngày 28/07/2023
28-07 16:30
Sydney FC (Youth)
? - ?
Spirit FC
Ngày 24/06/2023
24-06 13:30
Sydney Olympic
? - ?
Western Sydney Wanderers AM
24-06 14:30
Spirit FC
? - ?
Mt Druitt Town Rangers FC
24-06 14:45
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
? - ?
Sutherland Sharks
24-06 16:00
St George City FA
? - ?
Manly United
Ngày 29/07/2023
29-07 12:00
Bulls Academy
? - ?
Western Sydney Wanderers AM
29-07 14:45
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
? - ?
Blacktown City Demons
29-07 16:00
Manly United
? - ?
Sutherland Sharks
29-07 16:00
St George City FA
? - ?
Mt Druitt Town Rangers FC
Ngày 13/08/2023
13-08 12:00
Rockdale City Suns
? - ?
Spirit FC
13-08 12:00
Sydney United
? - ?
Central Coast Mariners (Youth)
13-08 12:00
Wollongong Wolves
? - ?
Sydney Olympic
Ngày 22/07/2023
22-07 13:30
Sydney Olympic
? - ?
Mt Druitt Town Rangers FC
22-07 15:30
Sutherland Sharks
? - ?
Western Sydney Wanderers AM
22-07 16:00
Manly United
? - ?
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
22-07 14:30
Marconi Stallions
? - ?
Spirit FC
Ngày 06/08/2023
06-08 12:00
Blacktown City Demons
? - ?
St George City FA
06-08 12:00
Central Coast Mariners (Youth)
? - ?
Rockdale City Suns
06-08 12:00
Wollongong Wolves
? - ?
Manly United
Ngày 30/07/2023
30-07 12:00
Rockdale City Suns
? - ?
Marconi Stallions
30-07 12:00
Sydney Olympic
? - ?
Central Coast Mariners (Youth)
30-07 12:00
Sydney United
? - ?
Wollongong Wolves
Ngày 01/07/2023
01-07 12:00
Bulls Academy
? - ?
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
01-07 13:30
Sydney Olympic
? - ?
Blacktown City Demons
01-07 15:30
Sutherland Sharks
? - ?
Marconi Stallions
01-07 16:00
Manly United
? - ?
Spirit FC
01-07 16:00
Mt Druitt Town Rangers FC
? - ?
Central Coast Mariners (Youth)
01-07 16:00
Western Sydney Wanderers AM
? - ?
Rockdale City Suns
Ngày 09/07/2023
09-07 12:00
Blacktown City Demons
? - ?
Sydney FC (Youth)
09-07 12:00
Central Coast Mariners (Youth)
? - ?
Wollongong Wolves
09-07 12:00
Rockdale City Suns
? - ?
Mt Druitt Town Rangers FC
09-07 12:00
Sydney United
? - ?
Sutherland Sharks
Ngày 18/08/2023
18-08 16:30
Sydney FC (Youth)
? - ?
Rockdale City Suns
Ngày 25/06/2023
25-06 12:00
Blacktown City Demons
? - ?
Marconi Stallions
25-06 12:00
Central Coast Mariners (Youth)
? - ?
Sydney FC (Youth)
25-06 12:00
Rockdale City Suns
? - ?
Wollongong Wolves
25-06 12:00
Sydney United
? - ?
Bulls Academy
Ngày 20/06/2021
20-06 12:00
Sydney United
? - ?
Northbridge Bulls
20-06 12:00
Northbridge Bulls
? - ?
Sydney United
Ngày 24/07/2022
24-07 14:15
Marconi Stallions
? - ?
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
Lịch thi đấu Ngoại hạng Úc bang NSW hôm nay, LTĐ BD Ngoại hạng Úc bang NSW mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang NSW ngay hôm nay.