Ngày 04/11/2023
04-11 20:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
04-11 20:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
04-11 20:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
04-11 20:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
04-11 20:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
Ngày 10/06/2023
10-06 20:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
10-06 22:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
Ngày 18/11/2023
18-11 20:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
18-11 20:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
18-11 20:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
18-11 20:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
18-11 20:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
Ngày 24/06/2023
24-06 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
24-06 19:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
24-06 19:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
24-06 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
24-06 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
Ngày 08/07/2023
08-07 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
08-07 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
08-07 19:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
08-07 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
08-07 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
Ngày 26/07/2023
26-07 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
26-07 19:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
26-07 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
26-07 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
26-07 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
Ngày 05/08/2023
05-08 19:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
05-08 19:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
05-08 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
05-08 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
05-08 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
Ngày 11/06/2023
11-06 20:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
Ngày 11/11/2023
11-11 20:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
11-11 20:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
11-11 20:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
11-11 20:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
11-11 20:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
Ngày 17/06/2023
17-06 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
17-06 19:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
17-06 19:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
17-06 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
17-06 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
Ngày 16/08/2023
16-08 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
16-08 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
16-08 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
16-08 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
16-08 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
Ngày 02/09/2023
02-09 19:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
02-09 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
02-09 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
02-09 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
02-09 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
Ngày 16/09/2023
16-09 19:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
16-09 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
16-09 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
16-09 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
16-09 19:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
Ngày 07/10/2023
07-10 19:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
07-10 19:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
07-10 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
07-10 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
07-10 19:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
FC Gomel (nữ)
Ngày 01/07/2023
01-07 19:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
01-07 19:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
01-07 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
01-07 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
01-07 19:00
Energetik-BGU Minsk (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
Ngày 22/07/2023
22-07 19:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
22-07 19:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
22-07 19:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
22-07 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
22-07 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
Ngày 30/07/2023
30-07 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
30-07 19:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
30-07 19:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
30-07 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
30-07 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
Ngày 12/08/2023
12-08 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
12-08 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
12-08 19:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
12-08 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
12-08 19:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Dnepr Mogilev (nữ)
Ngày 26/08/2023
26-08 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
26-08 19:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
26-08 19:00
Dinamo Brest (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
26-08 19:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
26-08 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
Ngày 09/09/2023
09-09 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
09-09 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
09-09 19:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
09-09 19:00
Dyussh Polesgu (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
09-09 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
Ngày 30/09/2023
30-09 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
30-09 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
30-09 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
30-09 19:00
Dnepr Mogilev (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
30-09 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
Ngày 14/10/2023
14-10 19:00
ABFF U19 (nữ)
? - ?
FK Minsk (nữ)
14-10 19:00
Bobruichanka Bobruisk (nữ)
? - ?
Smorgon (nữ)
14-10 19:00
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
? - ?
Dinamo Brest (nữ)
14-10 19:00
FC Gomel (nữ)
? - ?
Dyussh Polesgu (nữ)
14-10 19:00
Lokomotiv Vitebsk (nữ)
? - ?
Energetik-BGU Minsk (nữ)
Ngày 31/10/2021
31-10 17:00
FK Minsk (nữ)
? - ?
ABFF U19 (nữ)
Ngày 25/09/2022
25-09 18:00
Smorgon (nữ)
? - ?
Dinamo-BGUFK Minsk (nữ)
Lịch thi đấu Nữ Belarus hôm nay, LTĐ BD Nữ Belarus mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Nữ Belarus ngay hôm nay.