Ngày 24/06/2023
24-06 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Bayswater City
24-06 14:00
Perth RedStar
? - ?
Sorrento F.C.
24-06 14:00
Stirling Macedonia
? - ?
Floreat Athena
24-06 14:00
Balcatta FC
? - ?
Olympic Kingsway SC
24-06 14:00
Cockburn City
? - ?
Perth SC
24-06 14:00
Inglewood United
? - ?
Armadale SC
Ngày 08/07/2023
08-07 14:00
Cockburn City
? - ?
Perth RedStar
08-07 14:00
Floreat Athena
? - ?
Balcatta FC
08-07 14:00
Inglewood United
? - ?
Perth SC
08-07 14:00
Stirling Macedonia
? - ?
Armadale SC
08-07 14:00
Bayswater City
? - ?
Olympic Kingsway SC
Ngày 29/07/2023
29-07 14:00
Floreat Athena
? - ?
Perth SC
29-07 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Inglewood United
29-07 14:00
Stirling Macedonia
? - ?
Sorrento F.C.
29-07 10:00
Perth RedStar
? - ?
Armadale SC
29-07 14:00
Bayswater City
? - ?
Balcatta FC
29-07 14:00
Cockburn City
? - ?
Olympic Kingsway SC
Ngày 19/08/2023
19-08 14:00
Floreat Athena
? - ?
Bayswater City
19-08 14:00
Inglewood United
? - ?
Cockburn City
19-08 14:00
Olympic Kingsway SC
? - ?
Sorrento F.C.
19-08 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Perth RedStar
19-08 14:00
Stirling Macedonia
? - ?
Perth SC
19-08 14:00
Balcatta FC
? - ?
Armadale SC
Ngày 26/08/2023
26-08 14:00
Sorrento F.C.
? - ?
Armadale SC
26-08 14:00
Balcatta FC
? - ?
Cockburn City
26-08 14:00
Bayswater City
? - ?
Perth SC
26-08 14:00
Floreat Athena
? - ?
Perth Glory (Youth)
26-08 14:00
Inglewood United
? - ?
Stirling Macedonia
26-08 14:00
Olympic Kingsway SC
? - ?
Perth RedStar
Ngày 10/06/2023
10-06 14:00
Sorrento F.C.
? - ?
Bayswater City
10-06 14:00
Cockburn City
? - ?
Armadale SC
10-06 14:00
Inglewood United
? - ?
Floreat Athena
10-06 14:00
Olympic Kingsway SC
? - ?
Stirling Macedonia
10-06 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Balcatta FC
10-06 14:00
Perth RedStar
? - ?
Perth SC
Ngày 22/07/2023
22-07 12:00
Armadale SC
? - ?
Perth SC
22-07 14:00
Cockburn City
? - ?
Floreat Athena
22-07 14:00
Inglewood United
? - ?
Olympic Kingsway SC
22-07 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Stirling Macedonia
22-07 14:00
Perth RedStar
? - ?
Bayswater City
22-07 14:00
Balcatta FC
? - ?
Sorrento F.C.
Ngày 17/06/2023
17-06 12:00
Armadale SC
? - ?
Perth Glory (Youth)
17-06 14:00
Balcatta FC
? - ?
Inglewood United
17-06 14:00
Bayswater City
? - ?
Cockburn City
17-06 14:00
Floreat Athena
? - ?
Olympic Kingsway SC
17-06 14:00
Sorrento F.C.
? - ?
Perth SC
17-06 14:00
Stirling Macedonia
? - ?
Perth RedStar
Ngày 15/07/2023
15-07 14:00
Cockburn City
? - ?
Stirling Macedonia
15-07 12:00
Armadale SC
? - ?
Bayswater City
15-07 14:00
Balcatta FC
? - ?
Perth SC
15-07 14:00
Floreat Athena
? - ?
Sorrento F.C.
15-07 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Olympic Kingsway SC
15-07 14:00
Perth RedStar
? - ?
Inglewood United
Ngày 01/07/2023
01-07 12:00
Sorrento F.C.
? - ?
Cockburn City
01-07 14:00
Armadale SC
? - ?
Olympic Kingsway SC
01-07 14:00
Balcatta FC
? - ?
Stirling Macedonia
01-07 14:00
Bayswater City
? - ?
Inglewood United
01-07 14:00
Floreat Athena
? - ?
Perth RedStar
01-07 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Perth SC
Ngày 12/08/2023
12-08 14:00
Armadale SC
? - ?
Floreat Athena
12-08 14:00
Bayswater City
? - ?
Stirling Macedonia
12-08 14:00
Cockburn City
? - ?
Perth Glory (Youth)
12-08 14:00
Perth RedStar
? - ?
Balcatta FC
12-08 14:00
Perth SC
? - ?
Olympic Kingsway SC
12-08 14:00
Sorrento F.C.
? - ?
Inglewood United
Ngày 11/10/2020
11-10 18:15
Floreat Athena
? - ?
Perth SC
Ngày 27/06/2023
27-06 14:00
Perth Glory (Youth)
? - ?
Sorrento F.C.
Ngày 31/07/2021
31-07 14:00
Armadale SC
? - ?
Perth Glory (Youth)
Lịch thi đấu Tây Úc hôm nay, LTĐ BD Tây Úc mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Tây Úc ngay hôm nay.