Ngày 21/07/2023
21-07 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Shandong Taishan
21-07 18:35
Beijing Guoan
? - ?
Qingdao Manatee
21-07 18:35
Shanghai Port
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
21-07 18:35
Henan Football Club
? - ?
Nantong Zhiyun
21-07 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Shenzhen FC
21-07 18:35
Chengdu Better City FC
? - ?
Dalian Pro
21-07 18:35
Changchun Yatai
? - ?
Shanghai Shenhua
21-07 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Meizhou Hakka
Ngày 03/08/2023
03-08 18:35
Shanghai Port
? - ?
Tianjin Tigers
03-08 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Wuhan Three Towns
03-08 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Meizhou Hakka
03-08 18:35
Beijing Guoan
? - ?
Henan Football Club
03-08 18:35
Changchun Yatai
? - ?
Nantong Zhiyun
03-08 18:35
Qingdao Manatee
? - ?
Chengdu Better City FC
03-08 18:35
Dalian Pro
? - ?
Shanghai Shenhua
03-08 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Shenzhen FC
Ngày 08/08/2023
08-08 18:35
Meizhou Hakka
? - ?
Changchun Yatai
08-08 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Chengdu Better City FC
08-08 18:35
Qingdao Manatee
? - ?
Shanghai Port
08-08 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Henan Football Club
08-08 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Beijing Guoan
08-08 18:35
Shanghai Shenhua
? - ?
Shenzhen FC
08-08 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Dalian Pro
08-08 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Nantong Zhiyun
Ngày 18/10/2022
18-10 16:30
Dalian Pro
? - ?
Shenzhen FC
Ngày 28/07/2023
28-07 18:35
Henan Football Club
? - ?
Shenzhen FC
28-07 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Changchun Yatai
28-07 18:35
Nantong Zhiyun
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
28-07 18:35
Shanghai Shenhua
? - ?
Shanghai Port
28-07 18:35
Chengdu Better City FC
? - ?
Zhejiang Greentown
28-07 18:35
Meizhou Hakka
? - ?
Dalian Pro
28-07 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Beijing Guoan
28-07 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Qingdao Manatee
Ngày 12/08/2023
12-08 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
12-08 18:35
Henan Football Club
? - ?
Tianjin Tigers
12-08 18:35
Dalian Pro
? - ?
Shenzhen FC
12-08 18:35
Nantong Zhiyun
? - ?
Beijing Guoan
12-08 18:35
Shanghai Port
? - ?
Zhejiang Greentown
12-08 18:35
Meizhou Hakka
? - ?
Qingdao Manatee
12-08 18:35
Changchun Yatai
? - ?
Chengdu Better City FC
12-08 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Shanghai Shenhua
Ngày 18/08/2023
18-08 18:35
Changchun Yatai
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
18-08 18:35
Shanghai Port
? - ?
Meizhou Hakka
18-08 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Tianjin Tigers
18-08 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Qingdao Manatee
18-08 18:35
Chengdu Better City FC
? - ?
Wuhan Three Towns
18-08 18:35
Beijing Guoan
? - ?
Shanghai Shenhua
18-08 18:35
Dalian Pro
? - ?
Henan Football Club
18-08 18:35
Shenzhen FC
? - ?
Nantong Zhiyun
Ngày 15/09/2023
15-09 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
15-09 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Qingdao Manatee
15-09 18:35
Beijing Guoan
? - ?
Zhejiang Greentown
15-09 18:35
Shanghai Port
? - ?
Changchun Yatai
15-09 18:35
Henan Football Club
? - ?
Shanghai Shenhua
15-09 18:35
Meizhou Hakka
? - ?
Shenzhen FC
15-09 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Dalian Pro
15-09 18:35
Nantong Zhiyun
? - ?
Chengdu Better City FC
Ngày 29/06/2023
29-06 18:35
Beijing Guoan
? - ?
Shanghai Port
29-06 18:35
Shenzhen FC
? - ?
Chengdu Better City FC
29-06 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Changchun Yatai
Ngày 22/09/2023
22-09 18:35
Dalian Pro
? - ?
Shandong Taishan
22-09 18:35
Chengdu Better City FC
? - ?
Shanghai Port
22-09 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Tianjin Tigers
22-09 18:35
Meizhou Hakka
? - ?
Henan Football Club
22-09 18:35
Qingdao Manatee
? - ?
Nantong Zhiyun
22-09 18:35
Shenzhen FC
? - ?
Zhejiang Greentown
22-09 18:35
Shanghai Shenhua
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
22-09 18:35
Changchun Yatai
? - ?
Beijing Guoan
Ngày 07/07/2023
07-07 16:30
Qingdao Manatee
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
07-07 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Shanghai Shenhua
07-07 18:35
Henan Football Club
? - ?
Shandong Taishan
07-07 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Nantong Zhiyun
07-07 18:35
Meizhou Hakka
? - ?
Chengdu Better City FC
Ngày 29/09/2023
29-09 18:35
Nantong Zhiyun
? - ?
Shanghai Port
29-09 18:35
Beijing Guoan
? - ?
Dalian Pro
29-09 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Henan Football Club
29-09 18:35
Shanghai Shenhua
? - ?
Qingdao Manatee
29-09 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Meizhou Hakka
29-09 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Wuhan Three Towns
29-09 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Chengdu Better City FC
29-09 18:35
Shenzhen FC
? - ?
Changchun Yatai
Ngày 11/07/2023
11-07 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Tianjin Tigers
11-07 18:35
Qingdao Manatee
? - ?
Shenzhen FC
11-07 18:35
Shanghai Port
? - ?
Wuhan Three Towns
11-07 18:35
Meizhou Hakka
? - ?
Beijing Guoan
11-07 18:35
Changchun Yatai
? - ?
Zhejiang Greentown
11-07 18:35
Nantong Zhiyun
? - ?
Dalian Pro
11-07 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Shanghai Shenhua
11-07 18:35
Chengdu Better City FC
? - ?
Henan Football Club
Ngày 20/10/2023
20-10 14:30
Qingdao Manatee
? - ?
Tianjin Tigers
20-10 14:30
Chengdu Better City FC
? - ?
Shenzhen FC
20-10 14:30
Changchun Yatai
? - ?
Shandong Taishan
20-10 14:30
Dalian Pro
? - ?
Wuhan Three Towns
20-10 14:30
Meizhou Hakka
? - ?
Zhejiang Greentown
20-10 14:30
Shanghai Port
? - ?
Beijing Guoan
20-10 14:30
Henan Football Club
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
20-10 14:30
Nantong Zhiyun
? - ?
Shanghai Shenhua
Ngày 16/07/2023
16-07 18:35
Nantong Zhiyun
? - ?
Shandong Taishan
16-07 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Chengdu Better City FC
16-07 18:35
Shanghai Shenhua
? - ?
Meizhou Hakka
16-07 18:35
Qingdao Manatee
? - ?
Henan Football Club
16-07 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Tianjin Tigers
16-07 18:35
Beijing Guoan
? - ?
Wuhan Three Towns
16-07 18:35
Dalian Pro
? - ?
Changchun Yatai
16-07 18:35
Shenzhen FC
? - ?
Shanghai Port
Ngày 04/11/2023
04-11 14:30
Shandong Taishan
? - ?
Henan Football Club
04-11 14:30
Chengdu Better City FC
? - ?
Meizhou Hakka
04-11 14:30
Shanghai Shenhua
? - ?
Zhejiang Greentown
04-11 14:30
Dalian Pro
? - ?
Shanghai Port
04-11 14:30
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Qingdao Manatee
04-11 14:30
Changchun Yatai
? - ?
Wuhan Three Towns
04-11 14:30
Shenzhen FC
? - ?
Beijing Guoan
04-11 14:30
Nantong Zhiyun
? - ?
Tianjin Tigers
Ngày 25/08/2023
25-08 18:35
Henan Football Club
? - ?
Shanghai Port
25-08 18:35
Shenzhen FC
? - ?
Shandong Taishan
25-08 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Dalian Pro
25-08 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Meizhou Hakka
25-08 18:35
Shanghai Shenhua
? - ?
Chengdu Better City FC
25-08 18:35
Qingdao Manatee
? - ?
Changchun Yatai
25-08 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Nantong Zhiyun
25-08 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Beijing Guoan
Ngày 02/07/2023
02-07 16:30
Shanghai Shenhua
? - ?
Tianjin Tigers
02-07 18:35
Dalian Pro
? - ?
Qingdao Manatee
02-07 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Zhejiang Greentown
02-07 18:35
Nantong Zhiyun
? - ?
Meizhou Hakka
Ngày 29/10/2023
29-10 14:30
Wuhan Three Towns
? - ?
Shenzhen FC
29-10 14:30
Zhejiang Greentown
? - ?
Cangzhou Mighty Lions
29-10 14:30
Shanghai Port
? - ?
Shandong Taishan
29-10 14:30
Henan Football Club
? - ?
Changchun Yatai
29-10 14:30
Beijing Guoan
? - ?
Chengdu Better City FC
29-10 14:30
Tianjin Tigers
? - ?
Shanghai Shenhua
29-10 14:30
Meizhou Hakka
? - ?
Nantong Zhiyun
29-10 14:30
Qingdao Manatee
? - ?
Dalian Pro
Ngày 28/06/2023
28-06 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Dalian Pro
28-06 18:35
Zhejiang Greentown
? - ?
Meizhou Hakka
28-06 18:35
Tianjin Tigers
? - ?
Qingdao Manatee
28-06 18:35
Shanghai Shenhua
? - ?
Nantong Zhiyun
28-06 18:35
Cangzhou Mighty Lions
? - ?
Henan Football Club
Ngày 08/07/2023
08-07 16:30
Beijing Guoan
? - ?
Shenzhen FC
08-07 18:35
Wuhan Three Towns
? - ?
Changchun Yatai
08-07 18:35
Shanghai Port
? - ?
Dalian Pro
Ngày 03/07/2023
03-07 18:35
Shenzhen FC
? - ?
Wuhan Three Towns
03-07 18:35
Shandong Taishan
? - ?
Shanghai Port
03-07 18:35
Chengdu Better City FC
? - ?
Beijing Guoan
03-07 18:35
Changchun Yatai
? - ?
Henan Football Club
Lịch thi đấu Trung Quốc hôm nay, LTĐ BD Trung Quốc mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại nhandinhbongda24h.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Trung Quốc ngay hôm nay.